Weblog The Language Lab

 • Walk the World

  5 juni 2008

  Walk the World 2008

  Afgelopen zondag 1 juni werd in Rotterdam een sponsorloop gehouden voor het World Food Programme van de Verenigde Naties. Walk the World 2008 wordt georganiseerd door TNT, Unilever en DSM. Ook Vertaalbureau The Language Lab droeg zijn steentje bij in de vorm van de Engelse versie van de website.

  Koen Gubbels

  lees verder

 • Denkend aan Holland...

  22 april 2008

  Marsman in het Engels
  Bouwen in verband - de vertaling van Herinnering aan Holland

  Denkend aan Holland

  Thinking of Holland

  zie ik breede rivieren

  I see wide rivers

  traag door oneindig

  slugging through

  laagland gaan,

  limitless low-lying land,

  rijen ondenkbaar

  lines of implausibly

  ijle populieren

  gauzy poplars

  als hooge pluimen

  like feathered plumes

  aan den einder staan;

  in far distances stand;

  en in de geweldige

  and sunken away

  ruimte verzonken

  in the formidable vastness

  de boerderijen

  the farmsteads

  verspreid door het land,

  scattered are found,

  boomgroepen, dorpen,

  tree clumps, villages,

  geknotte torens,

  pollarded steeples

  kerken en olmen

  churches and elms

  in een grootsch verband.

  in one great design bound.

  de lucht hangt er laag

  the sky hangs low there

  en de zon wordt er

  and in grey vapours of

  langzaam

  colour

  in grijze veelkleurige

  the sun there

  dampen gesmoord,

  is slowly blurred,

  en in alle gewesten

  and in all the regions

  wordt de stem van het water

  the voice of the water

  met zijn eeuwige rampen

  with its eternal disasters

  gevreesd en gehoord.

  is dreaded and heard.

  Denkend aan Holland, zoals bovenstaand gedicht onjuist bekend staat (Denkend aan Holland is in werkelijkheid een ander gedicht van Marsman) is een oer-Hollands gedicht dat in tijd en ruimte het volk der Lage Landen kenschetst als godsvruchtig en zich van zijn nietigheid bewust. Wat dit gedicht geslaagd maakt, is de wijze waarop vorm en inhoud elkaar versterken - ritmisch, grammaticaal en klanktechnisch. Daarin huist de geest van het gedicht. Hoe vertaal je zo'n oerhollands gedicht naar het Engels?


  lees verder

 • [1 - 5] ... [16 - 20] [21 - 25] [26 - 30] 31 - 32