Juridische vertalingen

Juridisch vertaalbureau

Juridisch vertalingen vereisen buitengewone nauwgezetheid. Van zo'n vertaling kan immers veel afhangen, zeker als het gaat om rechtsgeldige documenten. Vertaalbureau The Language Lab heeft ruime ervaring met juridisch vertalen in alle denkbare talencombinaties. Wij hebben ervaren juridisch vertalers in huis, waarvan sommigen met afgeronde rechtenstudie, en kunnen putten uit een uitgebreid netwerk van externe vertalers.

Wat maakt juridische vertalingen lastig?

Gerechtelijke instellingen en procedures verschillen van land tot land. Dat leidt ertoe dat een juridisch vertaler niet klakkeloos kan vertrouwen op zijn woordenboek. Vaak heeft een juridische term in een andere taal toch een andere strekking en moet de vertaler bij het juridisch vertalen goed op de hoogte zijn van het rechtsysteem in het andere land.

Neem contact op met een van de projectmanagers van ons juridisch vertaalbureau (tel. 020-5141560) voor meer informatie of vraag direct een offerte aan via ons offertesysteem.

Offerte

Juridische documenten vertalen

  • juridische en gerechtelijke documenten: bijvoorbeeld algemene voorwaarden, contracten, dagvaardingen, vonnissen, statuten, volmachten, patenten en octrooien, juridische correspondentie, licenties;
  • officiële persoonlijke stukken: bijvoorbeeld diploma's, geboorteakten, huwelijksakten, bewijzen van goed gedrag, testamenten, verblijfsvergunningen, adoptieverklaringen.

Waarom juridisch vertaalbureau The Language Lab?

Ons ervaren vertaalbureau werkt voor professionele klanten zoals advocatenkantoren, notariskantoren, internationale ondernemingen en overheden. Zie onze klantenlijst.

Door onze strenge kwaliteitszorg zijn wij in staat om telkens weer de hoge kwaliteit te leveren die onze klanten verwachten. Uiteraard doen wij dat ook graag voor jou.

Professioneel juridisch vertaalbureau

Vertaalbureau juridisch The Language Lab is gecertificeerd volgens de ISO 9001- en 17100-normen voor kwaliteit en voor vertaaldiensten. Dat past in ons streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering van onze juridische vertaaldiensten en daarmee van de klanttevredenheid.

Juridische vertaling van en naar elke taal

Wij hanteren strenge selectiecriteria voor onze juridisch vertalers, waarbij we gebruik maken van een peer review-systeem. Onze juridisch vertalers zijn native speakers dan wel in country-vertalers: moedertaalsprekers of wonend en werkend in het land van de vreemde taal. Veelal hebben ze een juridische achtergrond.

Als allround vertaalbureau juridische teksten kunnen wij juridische teksten vertalen van en naar elke gewenste taal. Dus of je nu een juridisch vertaler Engels, Spaans of Koreaans zoekt: bij ons ben je aan het goede adres.

Vertalingen worden bij ons juridisch vertaalbureau altijd gecontroleerd door een tweede lezer. Die let op zaken als consistentie en stijl en verwijdert eventuele fouten en omissies. Zodoende gaat een juridische vertaling pas de deur uit als wij 100% tevreden zijn.

Beëdigde vertalingen door beëdigde vertalers

Er bestaat niet zoiets als een "beëdigd vertaalbureau", maar vertalingen en vertalers kunnen wel beëdigd zijn. Een beëdigde vertaling wordt gemaakt door een vertaler die door een rechtbank bevoegd is verklaard tot het juridisch vertalen van bepaalde officiële documenten. Te denken valt daarbij aan vertalingen van juridische teksten of overheidsdocumentatie. Lees meer over beëidigde vertalingen.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Voor teksten van meer dan 10.000 woorden bieden we aantrekkelijke kwantumkortingen.

Je contactgegevens