Tolkdiensten

The Language Lab levert niet alleen diensten voor geschreven tekst maar ook voor gesproken woorden. Professionele tolkdiensten. Bel met een van onze projectmanagers voor meer informatie: 020-5141560, of stuur een e-mail.

Er bestaan verschillende vormen van tolken:

Gesprekstolken

De gesprekstolk, de naam zegt het al, tolkt bij een gesprek tussen twee of meer mensen. Gesprekstolken vertalen een gesprek “live”, en vormen zo de schakel tussen spreker en luisteraar. Een gesprekstolk kan fluistertolken of consecutief tolken, wanneer het niet wenselijk is dat hij of zij spreekt terwijl de spreker nog aan het woord is.

Fluistertolken

Dit is een vorm van tolken die vaak wordt gebruikt wanneer een persoon vooral toehoorder is en men niet wil dat een spreker onderbroken wordt. De tolk fluistert dus en tolkt als het ware simultaan. Zodra de toehoorder actief een bijdrage wil leveren, gaat de tolk over tot een consecutieve werkwijze. Uiteraard is deze werkwijze alleen mogelijk als het gezelschap waarvoor getolkt wordt niet te groot is (maximaal 3 personen).

Consecutief tolken

Consecutief tolken wordt toegepast in situaties waar de spreker in intervallen spreekt en daartussen de tolk de mogelijkheid geeft, het gezegde te vertalen. Het komt vaak voor dat de tolk bepaalde delen samenvat. Consecutief tolken wordt vooral gebruikt voor toespraken, presentaties, etc.

Telefoontolken

Wanneer er om welke reden dan ook geen tolk ter plekke kan zijn of wanneer men dit gewoonweg niet wenst, kan er in bepaalde situaties ook telefonisch worden getolkt. Je maakt eenvoudigweg een reservering voor een bepaalde datum en tijd met een van onze projectmanagers. Door gebruik te maken van de speakerfunctie van je telefoon kun je op discrete wijze profiteren van een professionele tolkenservice.

Simultaantolken

Met name bij conferenties, congressen en vergaderingen die worden bijgewoond door een internationaal gezelschap, dat wil zeggen dat er meerdere talen vertegenwoordigd zijn, is simultaantolken de beste oplossing. Toehoorders krijgen een koptelefoon waarop zij naar de gewenste taal kunnen luisteren, en de respectievelijke tolk zorgt vanuit een cabine voor de rest. Door voor elke taal een cabine te plaatsen, kan er tegelijkertijd naar meerdere talen worden gewerkt en wordt de afloop van de conferentie of vergadering niet onderbroken. De spreker hoeft dus niet te wachten tot de tolk is uitgesproken.

Simultaan- en consecutief tolken is zeer intensief. Er wordt gewerkt in teams van 2 tolken per talencombinatie (cabine), in zeldzame gevallen zelfs met teams van 3 tolken. Een tolk werkt dan 20-40 minuten, waarna hij of zij wordt afgelost.

Complete tolkdiensten

Technische voorzieningen
Als je dit wenst, voorzien wij ook in de technische voorzieningen die nodig zijn voor bepaalde tolkwerkzaamheden, zoals tolkencabines of infrarood-/geluidsapparatuur. Vanzelfsprekend werken wij alleen met partners die de hoogste kwaliteitsnormen naleven.

Bel met een van onze projectmanagers voor meer informatie: 020-5141560, of stuur een e-mail.

Bezoek onze speciale tolkensite voor meer informatie over onze tolkdiensten: www.boekeentolk.nl.