Weblog The Language Lab

 • Engels is makkelijk en andere volkswijsheden

  14 juni 2008

  Toen ik kind was, was mijn kennis van de Engelse taal uniek. Een 8-jarige in Krimpen aan de IJssel sprak door de bank genomen geen Engels. Aangezien er verder niets opmerkelijks aan mij was, koesterde ik mijn relatie met het Engels als een vrek zijn schat. Ik had er een hele kluif aan om valsspelers te ontmaskeren - rotkinderen met een unfaire voorsprong van wie één van de ouders Engels was bijvoorbeeld, of die in Engeland waren opgegroeid. Ik hing rond in hun schaduw, met oren op steeltjes en een rammelende honger, wachtend, altijd wachtend op een iets kostbaars dat zo maar uit hun mond kon vallen...

  Brooddronken van succes kon ik zijn wanneer mijn vader met een Engelstalige zakenrelatie thuiskwam of als het gezin een bezoek aan Londen aflegde. Dan regende het complimenten en streelde men mij met kooswoordjes als dear en love. Zelfs mijn doodgewone blonde polder-verschijning kreeg op den duur iets van een rarity value, en van love werd ik soms zelfs lovely...

  lees verder

 • Walk the World

  5 juni 2008

  Walk the World 2008

  Afgelopen zondag 1 juni werd in Rotterdam een sponsorloop gehouden voor het World Food Programme van de Verenigde Naties. Walk the World 2008 wordt georganiseerd door TNT, Unilever en DSM. Ook Vertaalbureau The Language Lab droeg zijn steentje bij in de vorm van de Engelse versie van de website.

  Koen Gubbels

  lees verder

 • Denkend aan Holland...

  22 april 2008

  Marsman in het Engels
  Bouwen in verband - de vertaling van Herinnering aan Holland

   
  Denkend aan Holland
   
  Thinking of Holland
   
  zie ik breede rivieren
   
  I see wide rivers
   
  traag door oneindig
   
  slugging through
   
  laagland gaan,
   
  limitless low-lying land,
   
  rijen ondenkbaar
   
  lines of implausibly
   
  ijle populieren
   
  gauzy poplars
   
  als hooge pluimen
   
  like feathered plumes
   
  aan den einder staan;
   
  in far distances stand;
   
  en in de geweldige
   
  and sunken away
   
  ruimte verzonken
   
  in the formidable vastness
   
  de boerderijen
   
  the farmsteads
   
  verspreid door het land,
   
  scattered are found,
   
  boomgroepen, dorpen,
   
  tree clumps, villages,
   
  geknotte torens,
   
  pollarded steeples
   
  kerken en olmen
   
  churches and elms
   
  in een grootsch verband.
   
  in one great design bound.
   
  de lucht hangt er laag
   
  the sky hangs low there
   
  en de zon wordt er
   
  and in grey vapours of
   
  langzaam
   
  colour
   
  in grijze veelkleurige
   
  the sun there
   
  dampen gesmoord,
   
  is slowly blurred,
   
  en in alle gewesten
   
  and in all the regions
   
  wordt de stem van het water
   
  the voice of the water
   
  met zijn eeuwige rampen
   
  with its eternal disasters
   
  gevreesd en gehoord.
   
  is dreaded and heard.

   

  Denkend aan Holland, zoals bovenstaand gedicht onjuist bekend staat (Denkend aan Holland is in werkelijkheid een ander gedicht van Marsman) is een oer-Hollands gedicht dat in tijd en ruimte het volk der Lage Landen kenschetst als godsvruchtig en zich van zijn nietigheid bewust. Wat dit gedicht geslaagd maakt, is de wijze waarop vorm en inhoud elkaar versterken - ritmisch, grammaticaal en klanktechnisch. Daarin huist de geest van het gedicht. Hoe vertaal je zo'n oerhollands gedicht naar het Engels?

   

  lees verder

 • [1 - 5] ... [21 - 25] [26 - 30] [31 - 35] 36 - 38