compact disc / bank account / computer games

samengestelde zelfstandige naamwoorden: schrijfwijze en nadruk

hulp op maat nodig? >>kijk hier

ikoon zie ook nadruk in samengestelde zelfstandige naamwoorden

Hieronder een lijst met veel voorkomende samengestelde woorden en hun vertaling. De nadruk in samengestelde woorden valt niet altijd waar u hem zou verwachten. Dit komt met name omdat het Engels meer uitzonderingen dan regels kent omtrent de nadruk in dit soort woorden. Daarom geven we de nadruk hieronder aan, met een liggend streepje op de beklemtoonde lettergreep.

account number rekeningnummer
address book adressenboekje
age difference leeftijdsverschil
air conditioning airconditioning
air pollution luchtvervuiling
apple pie appeltaart
assembly line montageband
bank account bankrekening
birth control geboortebeperking
blood pressure bloeddruk
bus stop bushalte
car door autodeur
car park parkeergarage
compact disc compactdisc
computer games computerspelletjes
contact lens contactlens
cost control kostenbeheersing
credit card creditcard
death penalty doodstraf
death row dodencel
dining room eetkamer
driving licence rijbewijs
family planning gezinsplanning
film star filmster
first aid eerstehulp
health centre gezondheidscentrum
high school highschool
income tax inkomstenbelasting
know-how vaardigheid
letter box brievenbus
mother tongue moedertaal
police station politiebureau
pop star popster
post office postkantoor
product development productontwikkeling
sales manager salesmanager
swimming pool zwembad
telephone number telefoonnummer
washing machine wasmachine
word order woordvolgorde
world war wereldoorlog
youth hostel jeugdherberg

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens