passive voice

hulp op maat nodig? >>kijk hier

ikoon zie ook lijdende vorm

In het kort:

 • In het Engels bestaat de lijdende vorm uit be / am / are / is / was / were + voltooid deelwoord

  Voorbeelden:

  He was greatly admired. Hij werd diep bewonderd.
  The target groups were identified. De doelgroepen werden geïdentificeerd.
  The applications will be processed. De sollicitaties zullen worden verwerkt.
 • Been is een voltooid deelwoord. Been wordt altijd voorafgegaan door has / have / had. Door toevoeging van een tweede voltooid deelwoord wordt deze werkwoordscombinatie lijdend.

  Voorbeelden:

  The proposal has been given careful consideration. Het voorstel is ter dege overwogen.
  The main issues had been formulated. De kernpunten waren geformuleerd.
  It should have been processed yesterday. Het had gisteren verwerkt moeten zijn.
 • Being is geen voltooid deelwoord, maar een -ingvorm. Being wordt voorafgegaan door am / are / was / were. Samen met een voltooid deelwoord ontstaat weer een lijdende constructie die door de -ingvorm actualiteitswaarde krijgt.

  Een voorbeeld:

  The applications are currently being processed

 • Uit het bovenstaande kunt u het volgende opmaken:
  Wat nooit kan, zijn de constructies: *are been of *have being
part »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens