cool, calm and collected

pairs: woorden die in paren komen

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Onderstaande Engelse woordparen en uitdrukkingen staan vast, dialectische verschillen daargelaten. Soms bestaan de combinaties uit synoniemen of bijna-synoniemen (coughing and spluttering). Rijm en ritme doen de paren gemakkelijk in het gehoor liggen. De woordvolgorde ligt vast.

Een en ander geldt ook voor het Nederlands. Hoestend en proestend zijn rijmende bijna-synoniemen met eenzelfde aantal lettergrepen. En bij het gebruik van zeker en vast weet u dat u met een Belg te maken hebt.

Hieronder vindt u een redelijk uitputtende lijst woordparen en uitdrukkingen. Achter elk paar staat een vertaling, waar mogelijk een Nederlandse uitdrukking die qua betekenis bij de Engelse in de buurt komt.

Voorbeelden van woordparen en uitdrukkingen:

alive and well bij leven en welzijn
alive and kicking springlevend
first and foremost allereerst / in de eerste plaats / bovenal / vooral
for better or worse in voor- en tegenspoed / in lief en leed
bobbing and weaving handig de tegenstander ontduikend
a fly-by-night company een onbetrouwbaar bedrijf / een bedrijf dat met de noorderzon vertrekt
chopping and changing grillig gedrag vertonen / veranderlijk zijn
cool, calm and collected doodkalm / bedaard / beheerst / niet van z’n stuk te brengen
coughing and spluttering tegensputterend / hoestend en proestend
the cut and thrust woord en wederwoord / competitie
ducking and diving de verantwoordelijkheid uit de weg gaan
wheeling and dealing (enigszins negatief) reilen en zeilen
fast and furious uitbundig
(to) moan and groan zuchten en steunen / steen en been klagen
(to be) home and dry veilig zijn / de klus geklaard hebben / binnen zijn
(to be left) high and dry in de steek gelaten zijn / worden
ifs and buts bedenkingen / tegenwerpingen / gemaar
kicking and screaming razen en tieren / steigeren
kith and kin vrienden en verwanten
(by) leaps and bounds halsoverkop / met zevenmijlslaarzen
lock, stock and barrel z’n hele hebben en houwen
nice and easy rustig aan
now and then nu en dan
part and parcel een essentieel onderdeel
pick and choose zorgvuldig kiezen
(the) rough and tumble een knokpartij / ordeloosheid
short and sweet kort en bondig / kort maar krachtig
shouting and bawling razen en tieren / ophef maken
slowly but surely langzaam maar zeker
(all) sweetness and light (één en al) beminnelijkheid
through and through door en door
through thick and thin door dik en dun
time and (time) again telkens weer
tossing and turning telkens woelen en draaien
touch and go een precaire situatie
trial and error proefondervindelijk / met vallen en opstaan
trials and tribulations wederwaardigheden / zorgen en problemen
tried and tested beproefd
twisting and turning liggen woelen
well and truly helemaal / volslagen
the why’s and wherefores het hoe en waarom

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens