opposite

hulp op maat nodig? >>kijk hier

opposite tegenover, vis à vis
the opposite het tegenovergestelde, tegendeel, de tegenpool

Opposite is eigenlijk een nogal eenvoudige term. De betekenis is in alle gevallen onmiddellijk duidelijk. Er zijn echter twee zaken waar u op dient te letten. De positie van opposite in zinnen zoals: The buildings opposite are… en de veelgehoorde foute constructie *on the opposite of… Vertaal tegenover liever met: on the opposite side, of beter nog: facing. Voorbeeld: The man facing me had fallen asleep.

Voorbeelden:

 • It is often said that opposites attract.
 • Men zegt wel dat tegenpolen elkaar aantrekken.
 • I haven’t made myself clear, apparently. I mean quite the opposite.
 • Ik heb mezelf blijkbaar niet duidelijk gemaakt. Ik bedoel juist het tegendeel.
 • This is a dangerous spot. You may expect traffic from the opposite direction.
 • Dit is een gevaarlijk stuk. Je kunt tegenliggend verkeer verwachten.
 • They have started building on the opposite side of the river.
 • Ze zijn begonnen met bouwen aan de overkant van de rivier.
 • Impressive pillars were placed on opposite sides of the square.
 • Indrukwekkende pilaren werden aan weerszijden van het plein geplaatst.
 • The buildings opposite are derelict.
 • De gebouwen aan de overkant zijn vervallen.
 • I will meet you in the restaurant just opposite Central station.
 • Ik zit in het restaurant recht tegenover het Centraal Station.
orde »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens