opdracht / opdrachtgever

hulp op maat nodig? >>kijk hier

opdracht job, task, assignment, commission
opdrachtgever client, customer

Het woord opdracht en de samenstelling (ergens) opdracht (toe) geven zijn algemeen van betekenis en hebben daarom een aantal mogelijke vertalingen. Voor een algemene betekenis voldoen assignment en to assign. Voor specifiek gebruik van opdracht gebruikt u ook task, commission, job.

 • Specifiek gebruik van assign / assignment past vooral binnen de context van school / universiteit en politie / militie.
  Voorbeelden:
  A new team of plain clothes police has been assigned to protect the President.
  Next week’s assignment is an essay on feminist issues in The return of the native.
 • Job is een algemeen woord. Voordeel: u kunt er veel kanten mee op. Nadeel: job wordt ook informeel gebruikt, dus enige voorzichtigheid is geraden als u niet onverzorgd wilt klinken. Voor meer informatie over job in de betekenis van baan, zie: employment.
  Voorbeelden:
  I heard he’s looking for another job. [job=baan]
  Let's just get the job done! (informeel) [job=klus]
  Give us the tools and we’ll finish the job [idem]
 • Met job kan ook opdracht of taak worden bedoeld. Een vertaalopdracht is een translation job.
 • Een task is een opdracht, een verplichting, een taak die u wordt opgelegd.
  Voorbeeld: A Herculean task is an extremely challenging task.
 • Kunstenaars werken soms in opdracht. De kunstenaar is dan commissioned by de een of ander. Andere uitdrukkingen voor in opdracht van zijn o.a. on / under the authority of, by order of, by commission of, at the behest of (bijzonder formeel)
  Voorbeeld:
  An Italian architect was commissioned to help restore the monastery.
 • Een opdrachtgever in zakelijke context is vrijwel altijd een customer of een client, waarbij er nog enigszins een onderscheid bestaat tussen een afnemer van goederen (customer) en van diensten (client).

Een opdrachtgever in een juridische context heet soms principal.

« op
vorig

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens