op

hulp op maat nodig? >>kijk hier

op kantoor at the office
op de universiteit at the university
op zakenreis away on business
de voorraad is op it is out of stock
op is op while supplies last

Waar het Nederlands op gebruikt, gebruikt het Brits Engels een scala aan andere voorzetsels of bijvoeglijke naamwoorden. Zo zegt u bijvoorbeeld: We have run out of petrol ( = De benzine is op) en The milk is finished (= De melk is op). Ik ben op (= moe) vertaalt u met I am exhausted / worn out, maar Ik ben op (= uit bed) is I’m up. Weer op zijn na een ziekte beschrijft u trouwens met up and about. Hieronder vind u meer woordparen, combinaties en uitdrukkingen met het woord op erin, en een vertaling in het Engels.

Voorbeelden:

de op zes na snelste website the seventh fastest website
één docent op 34 kinderen one teacher to 34 children
(kans) één op de miljoen a million to one
keer op keer time and again, over and over
mijn geduld is op my patience has run out
op de derde verdieping on the third (UK) / fourth (US) floor
op den duur in the long term / run
op ditzelfde ogenblik at this very moment
op één na de laatste the second last / last but one / penultimate
op het eind at the end
op het punt staan … to be (just) about to / be ready to …
op zaterdag (on) Saturday
op zicht on approval
op haar eigen terrein in her own field
op z’n minst at (the very) least
op z’n laatst at the latest
tot op zekere hoogte up to a (certain) point

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens