onregelmatige Engelse werkwoorden

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Hieronder staat een lijst van de meest voorkomende onregelmatige Engelse werkwoorden.

Deze werkwoorden zijn ook per letter opgenomen, en wel aan het einde van elk letter. Voor onregelmatige werkwoorden beginnend met een a- zie dus de laatste ingang van de letter a.

a
abide abode / abided abode / abided blijven / dulden
alight alighted alighted afstappen
arise arose arisen ontstaan
awake awoke awoken / awaked ontwaken
b
be was/were been zijn, worden
bear bore borne verdragen
beat beat beaten verslaan
become became become worden
begin began begun beginnen
bend bent bent buigen
bet bet bet wedden
bind bound bound binden
bite bit bitten bijten
bleed bled bled bloeden
blow blew blown blazen
break broke broken breken
breed bred bred opvoeden, fokken
bring brought brought brengen
broadcast broadcast broadcast uitzenden
build built built bouwen
burn burned / burnt burned / burnt branden
burst burst burst barsten
buy bought bought kopen
d
deal dealt dealt handelen
dig dug dug graven
do did done doen
draw drew drawn tekenen, trekken
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt dromen
drink drank drunk drinken
drive drove driven rijden
dwell dwelt dwelt verblijven, wonen
e
eat ate eaten eten
f
fall fell fallen vallen
feed fed fed voeden
feel felt felt voelen
fight fought fought vechten
find found found vinden
flee fled fled vluchten
fly flew flown vliegen
forbid forbade forbidden verbieden
forecast forecast forecast voorspellen
forget forgot forgotten vergeten
freeze froze frozen vriezen
g
get got got (US: gotten) krijgen
give gave given geven
go went gone gaan
grow grew grown groeien
h
hang hanged hanged ophangen (mens)
hang hung hung ophangen (voorwerp)
have had had hebben
hear heard heard horen
hide hid hidden verbergen
hit hit hit slaan
hold held held houden
hurt hurt hurt bezeren
k
keep kept kept bewaren
kneel knelt knelt knielen
know knew known kennen, weten
l
lay laid laid leggen
lead led led leiden
lean leaned leaned leunen
lean leant leant leunen
leap leapt leapt springen
learn leaned / learnt learned / learnt leren
leave left left (ver)laten
lend lent lent (uit)lenen
let let let laten, verhuren
lie lay lain liggen
light lit lit aansteken
lose lost lost verliezen
m
make made made maken
mean meant meant bedoelen
meet met met ontmoeten
mow mowed mown maaien
p
pay paid paid betalen
put put put leggen, zetten
r
read read read lezen
ride rode ridden rijden
ring rang rung klinken
rise rose risen stijgen
run ran run hardlopen, runnen
t
take took taken nemen
teach taught taught leren
tear tore torn scheuren
tell told told vertellen
think thought thought denken
throw threw thrown werpen, gooien
thrust thrust thrust stoten
tread trod trodden betreden
u
understand understood understood begrijpen
w
wake woke woken wekken
wake waked / woke waked / woke(n) wekken, wakker worden
wear wore worn dragen
weep wept wept wenen, huilen
win won won winnen
wind wound wound opwinden
withdraw withdrew withdrawn terugtrekken
withhold withheld withheld weerhouden
wring wrung wrung (uit)wringen
write wrote written schrijven
op »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens