ongeveer

hulp op maat nodig? >>kijk hier

ongeveer approximately, around, roughly, about

Voorbeelden:

Ongeveer 30% van de door ons gefabriceerde goederen zijn bestemd voor de buitenlandse markt. Approximately 30% of our manufactured goods are for the foreign market.
De ideeën van deze organisatiedeskundige komen op ongeveer hetzelfde neer als die van het bestuur. The ideas of this management consultant are much the same as the Board’s.
De vijand was ongeveer tweemaal zo sterk The enemy was roughly / about twice as strong
Het is ongeveer tien uur. It’s about ten o’clock.
It’s tennish. (inf.)
Hier ongeveer moet het geweest zijn. It must have been about here.
Rond 1850 Around 1850
Dat is het wel ongeveer. That's about it.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens