orde

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Het Nederlandse ‘aan de orde zijn’ heeft een aantal betekenissen. Wanneer een voorstel voor een medisch onderzoek tijdens een vergadering ‘aan de orde’ is geweest, kunt u zeggen: The proposal has been addressed. The proposal was covered is een andere mogelijkheid. Under discussion zegt men van een voorstel dat nog bekeken wordt. Under consideration is formeel. Hieronder volgen nog enkele voorbeeldzinnen.

Deze punten zijn (tijdens de vergadering) aan de orde geweest. These points were on the agenda.
These points were covered at the meeting.
Dit onderwerp is nu niet aan de orde. This is not the subject under discussion.
Is de vertaling in goede orde ontvangen? Has the translation arrived OK? (inf.)
voor de goede orde for the sake of clarity
just to be clear (inf.)
iets in orde maken (iets regelen) to arrange
een situatie in orde brengen to rectify a situation
een fout in orde brengen rectify a mistake
put something right (inf.)
een defect repareren to repair a fault
orde op zaken stellen put things in order
het komt wel in orde everything will be alright
tot de orde van de dag overgaan get down to business
iets aan de orde stellen / ter sprake brengen to raise a question, a matter
in de orde van een miljoen dollar in / on the order of a million dollars
to the tune of a million dollars (inf.)
(komt) in orde! OK / alright
will do! (inf.)
aan de orde stellen consider a matter / question
in orde (documenten) in order

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens