(a) little / few / small / fewer

hulp op maat nodig? >>kijk hier

(a) little een beetje (niet-telbaar)
(a) few een paar (telbaar)
fewer minder (telbaar)
less minder (niet-telbaar)
small klein

Het verwisselen van de werkwoorden liggen en leggen, en kennen en kunnen leidt in de praktijk niet tot onduidelijkheid. Zoals u weet wordt dit niet-standaard hanteren van de werkwoorden als kenmerkend beschouwd voor de sociaal-economische klasse van de taalgebruiker: Een echte doe-‘t-zelverd kèn niet zonder de Gamma.

Natuurlijk geldt een en ander ook voor het Engels. Nu ligt het verwisselen van to know (how) en to be able to / can niet voor de hand, maar van to lie en to lay wel. Zo zeggen sommige taalgebruikers: lay down. Ga leggen, dus. Het groepje few, fewer, a few, less is een ander voorbeeld van woorden met alternatieve toepassingen in dialect. Het is goed om u te realiseren dat u in een buitenlandse taal ook met dialectische voorbeelden te maken krijgt.

Is dit belangrijk? Ja. U moet kiezen welk gesproken Engels u wilt hanteren: een dialect dat uw sociaal-economische status reflecteert en uw Nederlandse dialect (standaard of niet-standaard) benadert, of een ander dialect. Aan u de keus, zolang u maar consequent blijft. En dat is moeilijker dan u denkt. Als het om geschreven taal gaat, adviseren we u om neutraal Engels te hanteren.

Indien u voor standaard Engels kiest moet u few, fewer, etc zuiver leren hanteren. Hiertoe biedt uw kennis van het Nederlands misschien uitkomst. Waar het Engels a gebruikt - a little / a few - gebruikt het Nederlands een - een beetje, een paar / aantal.

Als u niet blind wilt varen op uw Nederlands, kunt u kijken of het betrokken zelfstandig naamwoord telbaar is. Als dat zo is, kan het in het meervoud staan of gezet worden. Telbare woorden krijgen more en (a) few, fewer, e.d. en niet-telbare woorden krijgen more en (a) little, less, e.d.

Voorbeelden:

meer vrouwen, minder regen more women, less rain women = telbaar, staat in het meervoud rain = niet-telbaar; *rains bestaat (in deze context) niet
meer zon, minder mannen more sun, fewer men men = telbaar, staat in het meervoud sun = niet-telbaar; *suns bestaat (in deze context) niet
minder tijd, minder geld less time, less money time = niet-telbaar; *times bestaat niet money = niet-telbaar; *moneys bestaat (in deze context) niet

Nog meer voorbeelden:

a little een beetje We need a little more time to consider the proposal.
little weinig So far, we have had little opportunity to do anything.
a few een paar Only a few options were considered.
few weinig(en) Few are prepared to reflect on the implications of the merger.
small klein There has been a small hiccup.
more meer We spend more time on our customers.
fewer minder We want fewer meetings.
less minder There is less work than there used to be.

Overigens kunt u in uw zakelijke correspondentie a few beter vermijden. Gebruik in plaats hiervan bijvoorbeeld: a small number of.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens