look for / after / at

hulp op maat nodig? >>kijk hier

look for kijken naar
look after verzorgen
look at bekijken

Het Engels kent net als het Nederlands veel werkwoorden die met behulp van verschillende voorzetsels andere betekenis krijgen. In zo’n geval is zorgvuldigheid geboden. Hieronder een voorbeeld.

Ik ben op zoek naar een boek als cadeautje voor m’n vader.

Niet: *I am looking after a book as a present for my father.

Wel: I am looking for a book as a present for my father.

Hieronder staan nog enkele voorbeelden:

Look for the Heinz label when you’re buying beans. Let op het Heinz label als u bonen koopt.
We are looking for an enthusiastic assistant. We zoeken een enthousiaste assistent.
We should look urgently at this problem. We moeten dit probleem snel bekijken.
He looks after his sister’s house while she is away on holiday. Hij past op het huis van z’n zus zolang ze met vakantie is.
It is possible for a large city to have low crime rates. Look at Tokyo. Een grote stad kan best lage misdaadcijfers hebben. Kijk maar naar Tokio.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens