like this / so

hulp op maat nodig? >>kijk hier

like this zó, op die manier
so zo, dus, daarom

Het gebruik van so in het Engels wijkt duidelijk af van het gebruik van zo in het Nederlands.

Voorbeelden:

Is that so?

Is het waar? Is het echt?

I don’t think so.

Ik denk van niet.

I can only work so fast.

Harder kan ik niet.

The trains were on strike so I couldn’t come.

De treinen staakten dus ik kon niet komen.

Every so often

Nu en dan / af en toe.

• In combinatie met if wordt so gebruikt als een handeling of situatie al is genoemd:

You may have more time to consider our offer, if you so wish.

U kunt meer tijd krijgen om ons aanbod te overwegen, als u dat wenst.

You may experience some teething troubles with your new machine. If so, please call our helpline.

De nieuwe machine kan last van kinderziekten hebben. Als dat zo is, bel dan met onze helpline.

• Met do so spoort u iemand aan om die handeling uit te voeren en met do / did so verwijst u naar het uitvoeren of continueren van de eerder vernoemde handeling. Do so is nogal formeel.

If you wish to leave, please do so. Als u wilt vertrekken, doet u dat dan vooral.
We are negotiating with all parties, and we will continue to do so until we reach agreement. We zijn met alle partijen in overleg en gaan daarmee door tot we overeenstemming bereiken.
We asked them to reconsider our offer; they did so. We vroeger hen om ons aanbod te overwegen en dat hebben ze gedaan.

So kan ook met een werkwoord gebruikt worden om herhaling van een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord te voorkomen.

The market is quiet, and may continue to be so for some time to come De markt is rustig en dat blijft de komende tijd waarschijnlijk wel zo.

N.B. Kent u de uitdrukking so be it? Dit betekent letterlijk: het zij zo; in dagelijks taalgebruik: dan moet dat maar, of: niets aan te doen.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens