inversion

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Wat betekent 'inversie'?

Inversie betekent omkering. Hiermee wordt in dit kader bedoeld: het grammaticaal gebruik om het onderwerp - vaak de handelende persoon - en de persoonsvorm - het werkwoord dat kenmerken van tijd of getal draagt - om te draaien. Hieronder staan voorbeelden van zinnen met of zonder inversie.

geen inversie wel inversie

I can call you back later.

Ik kan je straks terugbellen.

Can I call you back later?

Kan ik je straks terugbellen?

She wants to leave this until later.

Ze wil dit nog even uitstellen.

Does she want to leave this ‘till later?

Wil ze dit nog even uitstellen?

Wanneer vindt er inversie plaats?

Uit bovenstaande voorbeelden kunt u concluderen dat er in het Engels en het Nederlands bij vragen inversie plaatsvindt. Omdat niet alle werkwoorden zich in het Engels voor inversie lenen, moet er soms een vorm van to do aan de zin worden toegevoegd. Dit verschijnsel wordt wel do-support genoemd. Hierboven ziet u dit geïllustreerd in de zin Does she want to leave this 'till later? De regel, die u waarschijnlijk altijd al foutloos hebt toegepast, is als volgt: als een zin geen hulpwerkwoord bevat, moet er bij inversie één toegevoegd worden. In de praktijk is ‘to do’ hiervoor de aangewezen kandidaat. Hieronder vindt u hiervan nog een voorbeeld, deze keer met de verleden tijd van to do: did.

inversie geen inversie

do-support nodig:

Did they keep us all in the dark?

Does she work late every night?

do-support nodig:

She did phone before she left, I am sure of it.

(do-support wordt gebruikt om nadruk te geven)

geen do-support nodig:

Will she leave the firm before long?

Have they asked us to make an offer?

geen do-support nodig:

They kept us all in the dark

She works late every night.

She will leave the firm before long.

They have asked us to make an offer.

Waar komt inversie verder voor?

Niet alleen het vormen van vragen beïnvloedt de woordvolgorde, ook bepalingen kunnen dat. Onderstaande voorbeelden dienen ter illustratie.

Engels

inversie

geen inversie

   

The office manager makes a back-up of all existing files.

The office manager makes a back-up of all existing files each Friday.

Each Friday the office manager makes a back-up of all existing files.

Nederlands

inversie

geen inversie

 

Elke vrijdag maakt de office manager een back-up van alle bestaande bestanden.

De office manager maakt een back-up van alle bestaande bestanden.

De office manager maakt elke vrijdag een back-up van alle bestaande bestanden.

Wat ziet u hierboven? In het Engels staat het onderwerp - ‘the office manager’ - telkens vóór de persoonsvorm ‘makes’. Eventuele bepalingen en hun plaats in de zin hebben geen invloed op de woordvolgorde.

In het Nederlands vindt er echter wel inversie plaats, en wel op het moment dat de zin met een bepaling begint. En omdat in de praktijk de meeste zinnen met iets anders dan het onderwerp beginnen, komt inversie in het Nederlands dus heel vaak voor. Dit is een wezenlijk verschil met het Engels.

Het is overigens niet uitgesloten dat u in oudere teksten 'negatieve' bijwoorden als hardly, scarcely en never vooraan een zin tegenkomt. Als dat het geval is, kan ook hier inversie optreden: Hardly had I closed the door or I heard the sound of breaking glass. Dit is een uitzonderlijk en verouderd gebruik van inversie.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens