hold / keep

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Hold en keep zijn twee verschillende begrippen die beide in het Nederlands met houden vertaald kunnen worden. Uit de legio gebruiken van hold en keep komt hold als iets letterlijker naar voren. Denkt u aan: Hold my coat = hou m’n jas vast. Keep betekent vaak blijven of bewaren, bijvoorbeeld in: The butter will keep for another week = Die boter blijft nog wel een weekje goed of: Will you keep this for me? = Wil je dit voor mij bewaren?

Hieronder staan een aantal veelvoorkomende uitdrukkingen met hold en keep die u het verschil duidelijk kunnen maken en een aantal uitdrukkingen waarin de betekenis houden niet onmiddellijk in terug te vinden is.

The description holds good for all categories. Deze beschrijving betreft alle categorieën
He was held in contempt by the court. Het hof veroordeelde hem voor minachting.
The company is holding its own in the current difficult climate. Het bedrijf houdt in deze moeilijke tijden het hoofd boven water.
Would you hold the line, please. Blijft u even aan de lijn.
Keep straight on until the crossroads. Rechtdoor tot de kruising.
I advise you to keep out of this. Ik raad je aan je hier niet mee te bemoeien.
Can you keep a secret? Kun je een geheim bewaren?
I’ve kept the receipt for you. Ik heb het bonnetje voor je bewaard.
Keep the change. Hou het wisselgeld maar..
I don’t like to be kept waiting. Ik hou er niet van om te moeten wachten.
hope »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens