hinder / impede / obstruct

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Er zijn in het Engels veel gangbare termen voor verhinderen - een Nederlands werkwoord dat dan ook veel betekenissen heeft. Denkt u aan hinderen in de betekenis van storen, dan komt het werkwoord to annoy in de buurt. Is er sprake van opzettelijk hinderen, dan is obstruct het woord dat u zoekt. Hieronder staan enkele voorbeelden van gebruik.

Ik ben verhinderd. I can’t make the appointment.
Something has come up. / Something has cropped up.
Dat obstakel hindert het verkeer. That obstacle impedes traffic.
That obstacle is an impediment to traffic.
De radio van de bouwvakkers hindert de vertalers. The builders’ radio is a nuisance for the translators.
hinderlijk gedrag annoying behaviour
belemmering van de rechtsgang obstruction of justice

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens