a historic occasion vs. a historical background

betekenisverschil bij bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden op -ic(al(ly))

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Men spreekt van a historic occasion maar van a historical background. Engelse woorden die uitgaan op -ic(al(ly)) zijn vaak gelijk aan Nederlandse woorden die uitgaan op -iek, -isch en -ica. Denk bijvoorbeeld aan: fanatically, logical (fanatiek, logisch). Meestal is de vorm op -ic het zelfstandig naamwoord, de vorm op -ical het bijvoeglijk naamwoord en die op -ically het bijwoord. Maar de keuze voor de vormen -ic of ical(ly) wordt niet altijd ingegeven door de grammaticale functie. De reden kan ook een betekenisverschil zijn. Vergelijk historic / historical als bijvoeglijk naamwoorden in de volgende woordreeksen: a historic occasion vs. the historical background. Hieronder vindt u nog twee voorbeelden.

znw. bijv. nw bijwoord
logic logical logically
fanatic fanatical fanatically

Voorbeelden:

There was no logic in his reasoning.
The merger was the logical conclusion of their close co-operation.

Chris is a football fanatic.
John is almost fanatical about punctuality.

Niet alle woorden die in -al(ly) uitgaan, hebben een bijbehorende vorm die uitgaat op -ic.

znw. bijv. nw. bijwoord
*identic identical identically
*practic practical practically
*physic physical physically
*typic typical typically
*diabolic diabolical diabolically

Niet: *The two systems are identic.
Maar: The two systems are identical.

Niet: *A practic example
Maar: A practical example

znw. bijv. nw. bijwoord
horrific *horrifical horrifically
specific *specifical specifically
terrific *terrifical terrifically
basic *basical basically

Niet: *It was a horrifical case of negligence.
Maar: It was a horrific case of negligence.

Niet: *He had stated specific that the box should not be opened until after his death.
Maar: He had stated specifically that the box should not be opened until after his death.

znw. bijv. nw. bijwoord
historic historical historically
economic economical economically
classic classical classically

Voorbeelden:

It was a classic case of dishonesty and deceit.

The Bolshoi Company is famous for its classical ballet productions.

The battle of Waterloo was an important historic event.

Historical novels are very popular.

The International Monetary Fund provides economic advisors to countries with balance of payments problems.

Car-pooling is an economical way to travel to work.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens