absolutely fabulous

veel gebruikte combinaties met bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden

hulp op maat nodig? >>kijk hier

absolutely
We are absolutely certain that this is the case.
We zijn er absoluut zeker van dat dit het geval is.

actively
We are actively seeking a solution.
We zijn naarstig op zoek naar een oplossing.

basically
The company is basically sound.
Het bedrijf is in aanleg gezond.

centrally
Our office is centrally located.
Ons kantoor is centraal gelegen.

commercially
We believe that the plan is commercially viable.
We zijn van mening dat het plan commercieel haalbaar is.

democratically
The democratically elected government has been overthrown in a coup.
De democratisch gekozen regering is tijdens een staatsgreep omvergeworpen.

directly
The telephone sales staff are directly responsible to the sales manager.
Het telefonische verkoopteam is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de salesmanager.

domestically
Domestically produced goods are, of course, cheaper than imports.
Goederen die in eigen land zijn geproduceerd, zijn uiteraard goedkoper dan geïmporteerde goederen.

doubly
This strategy is doubly dangerous.
Deze strategie is extra riskant.

duly
The amendment was duly approved by the Board.
Het amendement werd naar behoren goedgekeurd door het bestuur.

entirely
It is entirely reasonable to expect partners to honour their obligations.
Het is volkomen redelijk om van partners te verwachten dat ze hun verplichtingen nakomen.

financially
The company is financially sound.
Het bedrijf is financieel gezond.

freely
This material is freely available at all travel agencies.
Dit materiaal is gratis verkrijgbaar bij alle reisbureaus. Ook wel:
Dit materiaal kunt u bij alle reisbureaus vinden.

fully
We are fully aware of the difficulties that you face.
We zijn ons geheel bewust van de moeilijkheden waarmee u geconfronteerd wordt.

generally
Generally speaking, there are no problems with the customs.
Over het algemeen zijn er geen problemen met de douane.

humanly
We will do whatever is humanly possible to resolve the situation.
We zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om tot een oplossing te komen.

ideally
The Conference Centre is ideally situated in pleasant parkland.
Het Conferentie Centrum is ideaal gelegen in een aangenaam park.

increasingly
It is increasingly obvious that a new strategy is required.
Het wordt steeds duidelijker dat er een nieuwe strategie nodig is.

legally
A contract is a legally binding agreement.
Een contract is een juridisch bindende overeenkomst.

normally
Normally speaking, we require payment within thirty days.
Normaal gesproken eisen we betaling binnen dertig dagen.

officially
Our organization is officially recognized by the Ministry of Foreign Affairs.
Onze organisatie is officieel erkend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

potentially
This is a potentially huge market.
Dit is mogelijkerwijs een enorme markt.

readily
We make this information readily available to all our clients.
We zorgen dat deze informatie direct voorhanden is voor al onze klanten.

rightly
Our customers expect first-class service, and rightly so.
Onze klanten verwachten eersteklas service, en terecht.

solidly
Our approach is solidly based on experience.
Onze benadering heeft een gedegen basis in ervaring.

widely
This product is widely used in the United States.
Dit product wordt alom gebruikt in de Verenigde Staten.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens