bestuur / bewind

hulp op maat nodig? >>kijk hier

administration bestuur, beheer, beleid, ambtsperiode
government regering, (staats)bestuur
management beheer, beleid, bestuur
rule bewind, bestuur, heerschappij

Om het woord bestuur goed te kunnen vertalen moet u onderscheid maken tussen verschillende soorten bestuur.

 • Als u naar het bestuur van een land verwijst, kunt u rule gebruiken, mits rule voorafgegaan wordt door een bijvoeglijk naamwoord dat de naam van de bestuurders of het type bestuur beschrijft. Voorbeelden:

  When India was under British rule
  Roman rule
  democratic rule
  under military rule

 • Overigens impliceert rule - tenzij voorafgegaan door het woord democratic - dat deze regeringsvorm niet bijzonder democratisch is, zoals in: During the rule of Charlemagne. Hetzelfde verschijnsel ziet u bij het woord rulers, dat ook de klank van despoten heeft.
 • Spreekt u van een bestuur van een instelling, gebruikt u het woord administration. Zo bestaat er bijvoorbeeld een school administration en een hospital administration.
 • Overigens verwijzen de Amerikanen met administration ook naar het landelijk bestuur. Zo hoort u bijvoorbeeld: During the Reagan / Nixon / … administration. Let erop dat u met administration gewoonlijk naar een huidige of verleden regeringsperiode verwijst. Voor een toekomstig termijn gebruikt u term of office: Another Bush term of office. In het Brits Engels spreekt men bij verleden, toekomstig en huidig termijn liever van government: During the Churchill government.
 • Public admininistration vertaalt u met openbaar bestuur, waarmee u het bestuur van gemeenten, overheidsinstellingen e.d. bedoelt. Public admininistration is ook een academische studie en wel een tak van de politicologie.
 • Wilt u met bestuur een raad van bestuur aanduiden, dan kunt u board gebruiken. Zo kent een educatieve instelling een Board of Governors. Dit is een bestuursgroep samengesteld uit ouders, leerkrachten, en gemeentefunctionaris. En voor de examenkandidaten is er een Board of Examiners.
 • Heeft een instelling een administration, zo heeft een bedrijf (een fabriek bijvoorbeeld) een management en een Board of Directors.
 • Bij besturen van bijvoorbeeld een (sport)vereniging spreekt men niet van een board maar van een committee. Het dagelijks bestuur wordt meestal met executive committee aangeduid.
 • Iemand voor een bestuursfunctie kiezen vertaalt u bij voorkeur met: elect someone to the board / committee
 • office
  be in office aan het bewind zijn / in de regering zetelen
  be out of office geen zitting meer hebben in de regering
  term of office ambtstermijn
 • Met government wordt de groep regerenden aangeduid. Plaatselijk bestuur, van een provincie bijvoorbeeld, laat zich meestal vertalen met regional government.
 • local government verwijst naar de gemeenten, maar wordt slechts als aanduiding voor een categorie gebruikt: The powers of local government are determined by Parliament.
 • Als u in een taakomschrijving bij een onderwijsfunctie de uitdrukking bestuur en beheer tegenkomt, wordt daarmee aangegeven: alles wat niet met onderwijstaken te maken heeft. De beste vertaling hiervoor luidt: administrative duties.
 • De studie bestuurskunde heet in het Engels management studies.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens