Werkwijze: projectmatige aanpak

Al onze vertalingen dragen onmiskenbaar het Language Lab-stempel. Dit staat voor de hoge mate van zorg die wij aan iedere vertaling besteden.

Elke vertaalopdracht doorloopt een aantal fasen:

Inventarisatie

Voor wie is de tekst bedoeld? Welke tone-of-voice beoogt de klant? Is er een terminologielijst of referentiemateriaal aanwezig? De antwoorden op deze vragen monden uit in een instructie voor de vertaler.

Selectie van vertalers

We werken alleen met de crème de la crème, ervaren professionals die het vertaalvak tot in de puntjes beheersen. Het vinden van de juiste vertaler bij een opdracht is doorslaggevend voor de kwaliteit.

Briefing

Na het matchen van opdracht en vertaler wordt er een briefing opgesteld waarbij de vertaalinstructies en eventueel referentiemateriaal op een rijtje worden gezet. Hoe meer achtergrondinformatie een vertaler heeft, hoe groter de kans dat hij de juiste toon weet te treffen in zijn vertaling.

Vertaling & revisie

De vertaler maakt een eerste versie van de vertaling en corrigeert deze. Door waar mogelijk gebruik te maken van vertaaltools wordt de interne consistentie van de vertaling gewaarborgd. Vervolgens wordt er een tweede lezer ingeschakeld. Deze controleert de vertaling nog een keer op leesbaarheid en haalt er de laatste onvolkomenheden uit. Ook kan er nog met de klant overlegd worden over terminologische kwesties.

Als klant heb je altijd een vast aanspreekpunt zodat je geen zaken twee keer hoeft uit leggen en je zeker weet dat alle afspraken nagekomen worden. Neem contact op met een van onze projectmanagers.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Voor teksten van meer dan 10.000 woorden bieden we aantrekkelijke kwantumkortingen.

Je contactgegevens