phrasal verbs

hulp op maat nodig? >>kijk hier

In het kort:

• Phrasal verbs: een groepje woorden dat als werkwoord wordt gebruikt. Bijvoorbeeld
back down, balance out, come down from… etc.

Bestaande werkwoorden (to look, to do) kunnen talloze nieuwe betekenissen krijgen door toevoeging van een bijwoord, een voorzetsel of een combinatie van allebei. Zo’n woordgroep heet dan een phrasal verb. Denkt u bij to look maar eens aan: to look up to, to look away from, to look forward to. Of bij to do aan: to do in, to do unto, to do up, to do away with. De zuiverste phrasal verbs hebben zonder die toevoeging geen betekenis: to sum heeft geen betekenis, to sum up wel.

abide by zich schikken naar, trouw zijn aan
account for zich verantwoorden tegenover
allow for rekening houden met
answer for zich verantwoorden voor
 
back down terugkrabbelen, opgeven
balance out elkaar compenseren
boil down to (informeel) neerkomen op
bounce back er weer bovenop komen
break away ontsnappen aan
break with met (iemand) breken
 
call for afhalen, wensen, eisen
check up on iemands antecedenten natrekken
climb down een toontje lager zingen
come about gebeuren
come apart uit elkaar vallen
come back at someone with iemand iets betaald zetten door
come in binnen komen
come round to ergens toe komen
cool off afkoelen
creep in binnensluipen
crop up de kop opsteken
cut in ergens tussen komen
 
die down bedaren, afnemen, luwen
die out uitsterven
drag on doorslepen
drop by langskomen, binnenvallen
drop out opgeven, vroegtijdig verlaten
 
ease up verminderen
end up  
 
fall away kelderen (prijzen)
fall apart emotioneel instorten
fall behind achterblijven
fall out ruzie maken
fall through mislukken
fight back terugvechten
fizzle out als een nachtkaars uitgaan
flare up woedend worden
forge ahead gestaag vorderingen maken
 
get by zich redden
get on vooruit komen
get over overheenkomen
get through bereiken
give in toegeven aan
go ahead beginne met, doorgaan met
go by passeren, verstrijken
 
hit out aanvallen
 
let up afnemen
lie back ontspannen
look ahead vooruit kijken
 
mount up toenemen, optellen tot
 
opt out zich terugtrekken
own up opbiechten
 
press ahead doordrukken
 
run out opraken
 
seize on grijpen
sell up de zaak sluiten
settle down gesetteld raken, kalmeren
settle in zich installeren
shop around rondkijken
sink in dalen, zich realiseren
sit back achterover zitten
slip up zich vergissen
splash out zich te buiten gaan aan
spring up opspringen
stand back achteruit gaan staan
stand clear vrij laten
stand down aftreden
stand in vervangen
stand out opvallen
start out vertrekken
start over opnieuw beginnen
start up (op)starten
stay on aanblijven (functie)
stay put zich gedeisd houden
step aside ruimte voor een ander maken
step down aftreden
step in tussen beiden komen
stock up hamsteren
 
tail off geleidelijk afnemen
taper off taps toelopen
tick off afvinken
pick up »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens