a- / anti- / dis- / in- / un- / -less

negatieve voor- en achtervoegsels

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Woorden in het Nederlands met a-, tegen-, anti-, on(t)-, de-, dis-, in-, niet- en -loos drukken een ontkenning uit, of hebben ten minste een (deels) negatieve lading. Engelse woorden met dis-, in- (im-, il-, etc.), un-, en counter- drukken eenzelfde tegenbeweging uit of bezitten eveneens een ontkennende of negatieve lading.

U kunt van bovenstaand gegeven gebruik maken bij het vormen van woorden. Maar let op: niet alle woorden met een dergelijk voor- of achtervoegsel bestaan ook in een positieve vorm. Het werkwoord dismayed bijvoorbeeld kent geen tegenhanger *mayed. Mocht zo’n positieve vorm toch bestaan, dan is hij vaak ongebruikelijk, zoals het geval is bij unimpeachable - impeachable.

Hieronder vindt u een overzicht van de Engelse voor- en achtervoegsels, met enkele voorbeelden van de woorden waarbij u deze voor- en achtervoegsels kunt gebruiken.

a- (spreek uit: -ee-) wordt bij een klein aantal bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden aangetroffen:

amoral
apolitical
asexual
atypical

anti- (met een korte -i- in het Brits en met een aai-klank in het Amerikaans) kan voor bijna elk bijwoord of bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Anti wordt soms met en soms zonder ene verbindingsstreepje geschreven.

anti-communist
anti-aircraft fire
antibiotic
antibodies

counter wordt soms met en soms zonder ene verbindingsstreepje geschreven. De volgende drie bestaan wel in positieve vorm:

counterbalance opwegen tegen
counter-claim tegeneis
counter-espionage contraspionage

de- (spreekt uit: -die-) wordt aan het woord vastgeschreven. Wordt gebruikt bij zelfstandige naamwoorden en werkwoorden.

deactivation
debug, to
decommission
debriefing

dis- wordt bij veel bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden gebruikt die van zelfstandige naamwoorden afstammen:

disagreeable  
disappointing  
disgruntled ontstemd (humeur)
disillusioned  
disingenuous stiekem, achterbaks
dismayed verbijsterd

dys- komt vooral in technische of medische context voor. Het duidt op een afwijking of tekortkoming:

dysfunctional
dyslexic

il- wordt gebruikt bij een aantal bijvoeglijke naamwoorden die met een -l beginnen:

illegal  
illegible  
illicit onwettig, klandestien, illegaal
illogical  

im- wordt gebruikt bij een aantal bijvoeglijke naamwoorden die met een -p beginnen:

immaterial
imperceptible
impersonal
impossible

in- is een veel voorkomend voorvoegsel:

inadmissible  
incredible  
inconsolable ontroostbaar
incontinent inconsequent, strijdig
incontrovertible onweerlegbaar
indomitable onknakbaar, niet klein te krijgen
ineffable onuitspreekbaar
inefficient  
inexpensive  
infallible  
inordinate buitensporig
insatiable onverzadigbaar
insecure  
insufficient  
intrepid onverschrokken
invariable  
invincible onoverwinnelijk

ir- treft u vaak aan bij woorden die met -re beginnen

irreligious  
irrepressible onstuitbaar
irrespective  
irresponsible  
irreversible onomkeerbaar

met -less als achtervoegsel aan zelfstandige naamwoorden maakt u nieuwe bijvoeglijke naamwoorden:

careless
countless
doubtless
harmless
heedless
merciless
mindless
pointless
useless

mal- wordt gebruikt om bijvoeglijke naamwoorden te maken die een onprettige bijklank hebben:

maladjusted
malcontent
malformed
malpractice

met mis- worden bijvoeglijke naamwoorden gemaakt die van werkwoorden afstammen:

misconduct
misguided
misplaced
mistaken

non- wordt ook gebruikt:

non-binding
non-existent
non-fiction
non-violent

un- wordt voor een grote groep gebruikt:

unambiguous  
unassuming bescheiden
unbridled  
uncaring  
undeserved  
undying  
uneventful  
unfailing  
ungrateful  
unheard-of  
unimpeachable onbetwistbaar
uninspiring  
unlamented  
unmade  
unmitigated onverminderd, volslagen
unnecessary  
unpaid  
unquenchable  
unrepentent  
unspeakable onuitspreekbaar
unsure  
untamed  
unwary onoplettend
nervous »
volgend

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens