> Schrijfhulp Engels > lemma's n

to play football / voetballen

naamwoordconstructie voor sport, spel en recreatie

hulp op maat nodig? >>kijk hier

zie ook: de -ingvorm als zelfstandig naamwoord

U moet even opletten bij beschrijvingen van sport-, spel- en recreatieactiviteiten in het Engels. Er zijn enkele opvallende verschillen met het Nederlands. En omdat men vaak en graag over sport praat, worden hierin veel fouten in gemaakt. Hieronder volgen enkele opmerkingen.

 • In het Nederlands gebruikt men meestal een infinitief, zoals surfen in:

  Surfen is populair in Californië.

  In het Engels gebruikt men meestal een -ingvorm, zoals surfing in:
  Surfing is popular in California.

  Andere voorbeelden van zulke -ingvormen zijn: backpacking, bowling, canoeing, etc.

 • Weer andere sport-, spel- en recreatieactiviteiten kunt u niet met een -ingvorm beschrijven. Het werkwoord sporten zelf is hiervan een voorbeeld. Dit vertaalt u niet met *to sport of: *sporting. Deze werkwoordsvormen bestaan wel, maar betekenen iets anders; het zijn verouderde uitdrukkingen voor het dragen van een kledingstuk. Voorbeeld: He was sporting a lime-green jacket. Sporten vertaalt u bijvoorbeeld met to do sports; to practise (US ook: practice) (a / a form of) sport / sports; to play (a) sport, etc.
 • Sporting kan wel als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Dan betekent het sportief of ruimhartig. Denkt u hierbij aan de uitdrukking: To give someone a sporting chance.
 • Wat voor sporten geldt, geldt voor meer vormen van sport, spel of recreatie: als het beschrijvende werkwoord geen -ingvorm toestaat (*footballing bijvoorbeeld), is een omschrijvende constructie noodzakelijk. Hiervoor worden werkwoorden als to play, to practise, to do + naamwoord gebruikt. Voorbeelden van zulke naamwoordconstructies zijn:
  • To play tennis = tennissen
  • badminton
  • chess
  • football
  • hockey
  • tennis
  • volleyball
  • squash

  Opmerkingen

  1. Er kan soms een subtiel betekenisverschil bestaan tussen to do / play / practise + naamwoord, ingegeven door de betreffende werkwoorden.
  2. Bij de Oosterse verdedigingssporten (Martial Arts) gaat de voorkeur uit naar do en practise: to do judo / karate / e.d. Judo-les noemt u judo practice.
  3. Vergeet niet dat mensen die een sport beoefenen in het Engels geen *sporters of *topsporters genoemd worden, maar sportsmen of sportswomen.

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens