could you do that for me, please?

mogelijkheid en verzoek: could / to be able to

hulp op maat nodig? >>kijk hier

could (misschien) kunnen, zou kunnen
was/were able konden, zou kunnen

De mogelijkheden om met could een bepaalde mate van (on)zekerheid of mogelijkheid uit te drukken, nu of in de toekomst, zijn legio. Het Nederlands maakt hiervoor naast een werkwoordsvorm veelvuldig gebruik van woorden als eventueel of misschien. Could laat zich meestal vertalen met: kan/ kunnen, zou(den) kunnen, of kon(den) (mogelijkheid). Als u met het Nederlandse kon(den) een verleden tijd uitdrukt, gebruikt u in het Engels meestal een vorm van was/were able to.

 • Hieronder volgen enkele Engelse voorbeeldzinnen met vertalingen:

  Could you do that for me, please?
  Kunnen jullie dat misschien voor me doen?
  Zouden jullie dat voor me kunnen doen?

  I wish I could help you.
  Ik wou dat ik u kon helpen.

  There wasn’t anything we could do.
  We konden niets uitrichten.

  We could complete your order by next Thursday.
  We kunnen uw bestelling eventueel donderdag af hebben.
  We zouden uw bestelling donderdag af kunnen hebben.

  In the 1960s, British citizens could emigrate to Australia for ten pounds.
  In de zestiger jaren konden Britse staatsburgers voor tien pond naar Australië immigreren.

  There could/might be a mistake in the calculation.
  Er zit misschien een fout in de berekening.
  Er kan een fout in de berekening zitten.

  The technicians could not/were not able to locate the problem.
  De technici konden het probleem niet lokaliseren.

 • Hieronder volgen enkele Nederlandse zinnen met struikelblokken en vertalingen.

  Er was een probleem, maar we konden het oplossen.

  Niet: *There was a problem, but we could solve it. (o.v.t.)
  Maar: There was a problem, but we were able to solve it.
  Of eventueel: There was a problem, but we managed to solve it.
  (Dit is informeler, meer spreektaal)

  Er was brand in de tunnel, maar gelukkig konden alle passagiers ontsnappen.

  Niet: *There was a fire in the tunnel, but fortunately all the passengers could escape.
  Maar wel: There was a fire in the tunnel, but fortunately all the passengers were able to escape.
  Of: There was a fire in the tunnel, but fortunately all the passengers managed to escape.
  (Dit is informeler, meer spreektaal.)
  En: We were able to persuade the tax authorities that in this instance you are not liable for corporate income tax.
  Maar niet: *We managed to persuade the tax authorities that in this instance you are not liable for corporate income tax. (managed to is te informeel voor een zakenbrief.)
  En dus ook: The nine o’clock flight was full, but we were able to book you a seat on the next flight. (managed to is te informeel voor dergelijke correspondentie.)

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens