we can offer you a ten per cent discount

able / capable / can / may, etc.

hulp op maat nodig? >>kijk hier

(to be) able (to do something) in staat zijn, kunnen
(to be) capable (of doing something) in staat zijn, kunnen
(to be) liable (to do something) ergens toe neigen, kunnen
can in staat / kan, kunnen
may (eventueel) kan / kunnen

Hoe vertaalt u kunnen in het Engels? Hieronder vindt u enkele richtlijnen.

 • Voor kunnen in algemene zin, is can of to be able to een mogelijke vertaling:

  We kunnen u een korting van 10 procent bieden.
  We can offer you a ten per cent discount.
  We are able to offer you a ten per cent discount.
 • Waar kunnen wordt gebruikt in de betekenis van eventueel kunnen, vindt u vaak may. Zoals u ziet is can heel algemeen, may veel specifieker.

  Ik kan morgen wat laat zijn.
  I may be a little late tomorrow.

  U kunt problemen ondervinden met dit apparaat.

  Niet: *You can experience problems with this machine.
  Wel: You may experience problems with this machine.
  En ook: This machine can be difficult to operate.

 • De constructie met capable of wordt minder vaak gebruikt. Capable of beschrijft vaak een inherente eigenschap.
  Bijvoorbeeld: The market is capable of fluctuating. Dit kunt u ook uitdrukken met: The market can fluctuate.
 • Liable to beschrijft meestal een (onaangename) neiging.
  Bijvoorbeeld: He is liable to lose his temper on the tennis court.

Nog enkele voorbeelden:

 • Mr. Smith may be late this morning because of the rail strike.
 • This medicine can (eventueel: may) cause drowsiness.
 • He is liable to dominate every meeting.
 • She seems capable of running a company single-handedly.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens