less money , fewer problems

meer over (niet-)telbaarheid

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Het Engels kent net als het Nederlands telbare en niet-telbare (zelfstandige) naamwoorden. Zo zegt u niet snel: *een aarde, *een haat, *een informatie. Meervouden van deze woorden zijn ook ongebruikelijk. Hetzelfde geldt voor het Engels: *a soil, *a hatred of *an information zult u niet snel tegenkomen, en ook de meervouden hoort u waarschijnlijk nooit. Toch is het niet uitgesloten dat u deze zelfstandige naamwoorden in specialistische context nog eens met een onbepaald lidwoord of in het meervoud tegenkomt. Of dat u een zelfstandig naamwoord hoort dat in een van z’n betekenissen wel telbaar is en in een andere niet. De scheiding telbaar / niet-telbaar is dus niet volledig. Niet alleen het gebruik van lidwoorden, maar ook het gebruik van woorden zoals few of less worden beïnvloed door de telbaarheid van een naamwoord. En ook het getal van het werkwoord (enkelvoud of meervouds) moet met het getal van het naamwoord overeenstemmen. Vandaar dat we hieronder veelgebruikte (zelfstandige) naamwoorden behandelen, die anders van getal zijn, of worden opgevat, dan u in eerste instantie zou denken.

Telbare zelfstandige naamwoorden

Telbare (zelfstandige) naamwoorden hebben meestal een enkel- en een meervoudsvorm. Ze zijn vaak concreet en duiden op eenheden in plaats van op hoeveelheden. Een telbaar zelfstandig naamwoord kan een onbepaald lidwoord krijgen: a customer, a bank, a house. People behoort ook tot de telbare zelfstandig naamwoorden, al krijgt het in de betekenis van ‘personen / individuen’ noch een onbepaald lidwoord (*a people), noch een meervouds-s: three / more / fewer / people.

 • ‘meer’ wordt vertaald met ‘more’ bij telbare naamwoorden:
  meer klanten more customers
  meer huizen more houses
  meer banken more banks
 • ‘minder’ wordt vertaald met ‘fewer’ bij telbare naamwoorden:
  minder problemen fewer problems
  minder boeken fewer books
  minder auto’s fewer cars

Niet-telbare zelfstandige naamwoorden

Een (zelfstandig) naamwoord dat niet-telbaar is, of niet-telbaar wordt gebruikt krijgt geen onbepaald lidwoord en heeft geen meervoudsvorm. Ze zijn vaak abstract of duiden op een massa of hoeveelheid in plaats van op eenheden: *a vandalism, *a music, *a mail etc. Woorden als quality of time kunnen wel telbaar worden gebruikt. Ze hebben ook niet-telbare betekenissen.

 • ‘meer’ wordt vertaald met ‘more’ bij niet-telbare naamwoorden:
  meer tijd more time
  meer kwaliteit more quality
  meer vandalisme more vandalism
 • ‘minder’ wordt vertaald met ‘less’ bij niet-telbare naamwoorden:
  minder informatie less information
  minder geboortebeperking less birth control
  minder gerechtigheid less justice

Niet-telbare naamwoorden onderscheiden zich van telbare door het feit dat ze voorafgegaan kunnen worden door ‘much’ en ‘little’ (in de betekenis van ‘weinig’):

telbare naamwoorden niet-telbare naamwoorden
*much contracts much information
*much books much quality
*little banks much vandalism
*little employees much work
de nul »
volgend

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens