many, much en de niet-telbare zelfstandige naamwoorden

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Niet-telbare zelfstandige naamwoorden duiden meestal op een massa of hoeveelheid, op een begrip, een abstractie of een idee. ‘Niet-telbaar’ wil zeggen dat u het zo’n woord niet in een meervoudsvorm tegen zult komen. Much gebruikt u bij de niet-telbare zelfstandige naamwoorden vooral in vragende en in ontkennende uitdrukkingen. Als alternatief voor much, vooral in stellende en bevestigende zinnen, wordt a great deal of en a large amount of gebruikt.

De telbare zelfstandige naamwoorden

De telbare zelfstandige naamwoorden duiden vaak op iets concreets of op een verzameling mensen of dingen. Ze zijn meestal wel met behoud van betekenis in het meervoud te zetten.
Bijvoorbeeld: client, idea, noun, company, factory, customer. In het meervoud wordt dit: clients, ideas, nouns, companies, factories, customers.
Bij telbare zelfstandige naamwoorden gebruikt u ‘many’. Als alternatief kunt u many, vooral in stellende en bevestigende zinnen, veranderen in a large number of.

Kijkt u eens naar deze voorbeelden:How many of their staff have left since the merger? En: For some reason not many people contact the personnel department on Mondays. De woorden staff en people duiden op groepen individuen. Ze hebben in deze betekenis geen aparte meervoudsvorm. Toch hebben we hier met een meervoud te maken. Vandaar dat het werkwoord in het meervoud staat en dat er many wordt gebruikt. Bij zelfstandige naamwoorden die op een groep duiden, gebruikt u ‘many’. Ook hier kunt u als alternatief kunt u many, vooral in stellende en bevestigende zinnen, veranderen in a large number of.

Beslissingschema ‘much’ of ‘many’?

Begin hier:

1)
 • Is de zin vragend en/of ontkennend? Ga door naar 2.
 • Is de zin stellend en/of bevestigend? Ga door naar 3.
2)
 • Ziet u een zelfstandig naamwoord in het meervoud? Gebruik ‘many’.
 • Ziet u een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud dat op een groep individuen duidt? Gebruik ‘many’.

In andere gevallen, gebruik ‘much’.

3)
 • Ziet u een zelfstandig naamwoord in het meervoud?
  Gebruik ‘many’ of wat vaak prettiger klinkt: ‘a large number’.
 • Ziet u een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud dat op een groep individuen duidt? Gebruik ‘many’ of, vooral bij stellende en bevestigende zinnen: ‘a large number’. In andere gevallen, gebruik ‘much’ of, wat vaak prettiger klinkt: ‘a great deal of’ of ‘a large amount’.

Voorbeelden:

 • How many boxes will be dispatched?
 • A large number customers did not receive our new catalogue.
 • How much time do you need?
 • How many customers were waiting?
 • Much of the beef was infected.
 • How many of your staff are in the pension scheme?
 • A large number of our customers were very satisfied with our services last year.
 • There are not many options left open to us.
 • We didn’t have much time to lose.
 • I have a great deal of work to do.
 • His father left him a large amount of money.

Waneer gebruikt u ‘less’ en ‘few’

‘Less’ komt overeen met ‘not as much’ en wordt dus gebruikt bij woorden waar u ook ‘much’ zou gebruiken. Bijvoorbeeld: less time, less money. En fewer’ komt overeen met ‘not as many’ en wordt dus gebruikt voor woorden waar u ‘many’ zou gebruiken. Bijvoorbeeld: fewer boxes, fewer customers.

Het volgende voorbeeld is handig om bovenstaande regels te onthouden:

A shower uses less water than a bath, so take fewer baths.

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens