hopefully

hulp op maat nodig? >>kijk hier

hopefully hopelijk, vol verwachting

De twee vertalingen van hopefully staan hieronder met voorbeelden geïllustreerd. Eerst een voorbeeld met hopefully in de betekenis van verwachtingsvol:

Hopefully, he reached for the phone.
Vol verwachting reikte hij naar de telefoon.

In dit voorbeeld zegt hopefully iets over het gevoel van de beller. Er had op de plaats van hopefully ook een willekeurig ander bijwoord kunnen staan dat de gevoelens van de beller omschrijft, bijvoorbeeld frantically of desperately.

In het volgende voorbeeld is er iets anders aan de hand. Hopefully beschrijft daar de gevoelens van de verteller of spreker. Het heeft dezelfde functie als happily in: Happily, Mrs Thatcher is no longer in power.

We hebben hier te maken met een sentence adverbial, een bijwoord dat iets over de hele zin zegt. Hopefully laat zich nu niet meer met verwachtingsvol vertalen. Het betekent hier hopelijk.

Hopefully this problem will be resolved before the annual general meeting.
Het is te hopen dat dit probleem voor de jaarlijkse algemene vergadering is opgelost.

Een andere manier om hetzelfde te zeggen is:
We hope that this problem will be resolved before the annual general meeting.

Denkt u aan het volgende idioom: hopelijk niet vertaalt u met let’s hope not of I hope not.

« hope
vorig

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens