a(n)

het onbepaald lidwoord

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Het Nederlands kent één onbepaald lidwoord: een. Het Engels kent er ook slechts één: a. Een variant op a is an.

  • U gebruikt a als er een medeklinkerklank volgt: a board meeting, a hospital, a huge company, a smart move.
  • U gebruikt an als er een klinkerklank volgt. Bijvoorbeeld: an hour or so ago, an easy target, an ordinary share.
  • Bij woorden die met een -u beginnen moet u extra goed opletten. Het gaat om de beginklank van het woord, niet om de beginletter. Een woord als union begint met een j-klank en krijgt dus a: a union. Dit geldt dus ook voor: a universal truth, a unilateral decision, a utilitarian approach. Unusual en ultimatum beginnen daarentegen met een u-klank. Dus: an unusual case, an ultimatum.
  • Sommige zelfstandige naamwoorden worden in één of al hun betekenissen altijd zonder onbepaald lidwoord aangetroffen: een advies is in het Engels advice, zonder an.
  • Bij een beroep, vak of functie gebruikt het Engels een onbepaald lidwoord. I’m a teacher, a student, a house-husband. Kan het beroep slechts door een persoon tegelijk worden uitgeoefend, dan gebeurt dit niet: She’s running for governor.
  • Soms gebruikt het Engels juist wel een onbepaald lidwoord en het Nederlands niet:
    to take an interest in = belang stellen in

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens