> Schrijfhulp Engels > lemma's c

care about

uitdrukkingen met vaste voorzetsels beginnend met een c

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Engels Nederlands
call (on someone) bij iemand langsgaan
capable of doing something iets kunnen
care about geven om
charge someone for doing something (money) een handeling in rekening brengen
charge someone with doing something (law) iemand van iets beschuldigen / aanklagen
comment on commentaar geven op
compare with / to iets ergens mee vergelijken
compete with strijden om, de competitie aangaan om
complain about ergens over klagen
compliment someone on something iemand ergens om becomplimenteren
concentrate on zich concentreren op
concerned about bezorgd over
concerned with verantwoordelijk zijn voor
confide in in vertrouwen nemen
confident of overtuigd van
conform to conformeren aan
congratulate on feliciteren met
consent to toestemmen te
consult on / about consulteren
conscious of bewust van
contrary to in tegenstelling tot
convict of veroordelen voor
cope with opgewassen zijn tegen
criticise for bekritiseren om
call for afhalen, wensen, eisen
check up on controleren
climb down een toontje lager zingen
come about gebeuren
come apart uit elkaar vallen
come back at someone with iemand iets betaald zetten door
come in binnen komen
come round to ergens toe komen
cool off afkoelen
creep in binnensluipen
crop up de kop opsteken
cut in ergens tussen komen
dan ook »
volgend

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens