could / was / were able (to)

hulp op maat nodig? >>kijk hier

ikoon zie ook modals

could (misschien) kunnen, zou(den) kunnen, kon(den)
was / were able (to) kon(den), zou(den) kunnen

Kijkt u eens naar de volgende zin: *My car broke down but luckily I could get a lift.

Dit is een voorbeeld van onjuist gebruik van could. Could wordt op deze wijze vaker fout gebruikt. Toch is het niet zo moeilijk. Lees eerst de bullet points hieronder en laat dan de voorbeelden u het verschil tussen could en able to duidelijk maken.

 • met could drukt u (on)zekerheid of (on)mogelijkheid uit
 • could kan in het Engels het heden, verleden of de toekomst betreffen
 • could kan vaak met kan / kunnen worden vertaald, eventueel aangevuld met woorden als eventueel, misschien
 • soms kunt u kon(den) met could vertalen:
  We konden niets uitrichten = There wasn’t anything we could do
 • soms kunt u kon(den) pertinent niet met could vertalen. Dit is het geval wanneer kon(den) een enkel moment in het verleden uitdrukt. U gebruikt dan: was / were able to:

  Dus niet: *My car broke down but luckily I could get a lift.
  Maar: My car broke down but luckily I was able to get a lift.

  En niet: *I missed my train but I could take the next.
  Wel: I missed my train but I was able to take the next.

 • Als er een langere, vastomlijnde periode in het verleden wordt aangeduid mag could wel.

  Voorbeeld:
  When she was very young she could play the violin.

 • Waar could niet kan, kan couldn’t wel:
  Dus niet: *I missed my train but I could take the next.
  Maar wel: I missed my train and I couldn’t get another one.

Enkele voorbeelden van mogelijke vertalingen van could:

Could you do that for me, please? Kunt u dat misschien voor me doen?
I wish I could help you. Ik wou dat ik u kon helpen.
There wasn’t anything we could do. We konden niets uitrichten.
We could complete your order by next Thursday. We kunnen uw bestelling eventueel donderdag af hebben.
In the 1960s, British citizens could emigrate to Australia for ten pounds. In de zestiger jaren konden Britse staatsburgers voor tien pond naar Australië immigreren.
There could / might be a mistake in the calculation. Er kan een fout in de berekening zitten.
The technicians could not / were not able to locate the problem. De technici konden het probleem niet localiseren.

Enkele Nederlandse voorbeeldzinnen met ‘konden’:

Er was een probleem, maar we konden het oplossen.
Niet: *There was a problem, but we could solve it.
Maar: There was a problem, but we were able to solve it.
Of eventueel: There was a problem, but we managed to solve it. (informeler)
Er was brand in de tunnel, maar gelukkig konden alle passagiers ontsnappen.
Niet: *There was a fire in the tunnel, but fortunately all the passengers could escape.
Maar wel: There was a fire in the tunnel, but fortunately all the passengers were able to escape.
Of: There was a fire in the tunnel, but fortunately all the passengers managed to escape. (informeler)
We zijn erin geslaagd de belastingdienst ervan te overtuigen dat u in dit geval niet vennootschapsbelastingplichtig bent.
Liever niet: *We managed to persuade the tax authorities that in this instance you are not liable for corporate income tax. (te informeel voor een zakenbrief)
Maar wel: We were able to persuade the tax authorities that in this instance you are not liable for corporate income tax.
De vlucht van negen uur was vol, maar we zijn erin geslaagd om voor u een stoel op de volgende vlucht te reserveren.
Liever niet: The nine o’clock flight was full, but we managed to book you a seat on the next flight. (‘managed to’ is te informeel voor een zakenbrief.)
Wel: The nine o’clock flight was full, but we were able to book you a seat on the next flight.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens