al

hulp op maat nodig? >>kijk hier

ikoon zie ook already

Al is een problematisch woord om te vertalen. Er bestaat in het Engels geen enkel woord dat diezelfde functie en betekenis heeft. Hoe lost u dit probleem op?

 • al in vertaling weglaten

  Gelukkig kunt u al in vertaling vaak weglaten, vooral in zinnen die in het Engels de werkwoordconstructie has been, have been of had been krijgen. Zo’n constructie geeft namelijk al een deel van de betekenis van al weer. ‘Ik werk hier al drie jaar’ wordt dus: ‘I have been working here for 3 years’. Als u already toevoegt, krijgt de luisteraar de indruk dat het werk u niet meer bevalt: ‘I’ve already been working here for 5 years’(and I’m sick of it).’ Ander voorbeeld: ‘Ik probeer u al drie uur te bereiken’ wordt: ‘I have been trying to reach you for three hours.’ Zo’n werkwoordconstructie kan overigens niet met een aanduiding van het verleden (last week) samengaan, maar verder geldt ook in het volgende voorbeeld dat toevoeging van already een ongewenste toon zet. ‘Ik was hier vorige week al mee bezig.’ wordt dus: ‘I started this last week.’

 • al met already vertalen

  Soms moet u al wel vertalen. Op de vraag ‘Would you like a sandwich?’ kunt u antwoorden met ‘No thanks, I’ve already eaten.’ Ook in het volgende voorbeeld is een vertaling met already noodzakelijk: ‘Het heeft geen zin me iets te vertellen wat is al weet’ wordt dus: ‘There is no point in telling me something I already know!’

 • al met yet vertalen

  Bij vragen kan voor het Nederlandse al vaak yet gebruikt worden:

  Hebben zij al een beslissing genomen?

  Have they reached a decision yet?

 • al in combinatie met how long: niet vertalen

  Hoe lang werk je al voor dit bedrijf?

  How long have you been working for this company?

 • Hieronder volgen nog enige zinnen idioom:

  Het is al lang bekend dat roken kanker veroorzaakt. It has long been known that smoking causes cancer.
  Dat dacht ik al. (Just) as I thought / expected.
  Moeten we nu al weg? Do we have to leave right now / right away?
  Als kind al was ik bang voor het onweer. Ever since I was a child I have been afraid of thunder.
  Als kind al had zij veel mensenkennis. Even as a child she was a good judge of character.

  N.B. 1: U kunt Dat dacht ik al ook met I thought as much vertalen, maar dat heeft een negatieve lading.

  N.B. 2: In het laatste voorbeeld wordt even as gebruikt in plaats van ever since om te benadrukken dat het hier om iets uitzonderlijks gaat.

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens