Amerikaans vs. Brits: traveler vs. traveller

hulp op maat nodig? >>kijk hier

De Amerikaan schrijft traveled en dialed, de Brit travelled en dialled. We raden u aan om uw spelling checker op Amerikaans of Brits Engels in te stellen en consequentie na te streven. De spellingsregels zijn voor het Amerikaans helderder dan voor het Brits. Een paar punten:

  • Het Brits en het Amerikaans verdubbelen gewoonlijk de laatste medeklinker van een woord (bijvoorbeeld de -p uit shop) als de laatste lettergreep van het woord de nadruk krijgt (shop heeft maar één lettergreep, dus die krijgt de nadruk) en deze lettergreep een enkele klinker bevat (-o is een enkele klinker) wanneer aan het woord een uitgang beginnend met een klinker wordt toegevoegd (bijvoorbeeld -ing). Dus shop + ing wordt shopping, admit + ed wordt admitted, en slim + er wordt slimmer. Maar mean + er wordt meaner en niet *meanner, want ea is een dubbele klinker, en offer + ing wordt offering en niet *offerring want de nadruk valt op off, terwijl prefer wel preferring wordt om dat de nadruk op de laatste lettergreep valt.
  • De -l wordt in het Brits verdubbeld als deze op een enkele klinker volgt, ongeacht de nadruk in het woord: revel + ing wordt revelling en marvel + ed wordt marvelled, maar reveal + ed wordt revealed en niet *revealled, want ea is een dubbele klinker.
  • In het Amerikaans vindt er geen verdubbeling van de laatste -l plaats: reveling, refueled, controler, councilor, marvelous
  • Als een woord op -ll uitgaat, blijft deze dubbele letter natuurlijk bewaard. Dus: fill - filling - filled geldt zowel voor Amerikaans als Brits Engels.

De verdubbelingsregel ziet u uitgedrukt in de volgende werkwoorden:

Amerikaans:

annul - annuling - annuled

control - controling - controled

counsel - counseling - counseled

dial - dialing - dialed

fuel - fueling - fueled

marvel - marveling - marveled

travel - traveling - traveled

Brits:

annul - annulling - annulled

control - controlling - controlled

counsel - counselling - counselled

dial - dialling - dialled

fuel - fuelling - fuelled

marvel - marvelling - marvelled

travel - travelling - travelled

  • Denkt u eraan dat de bijbehorende zelfstandige naamwoorden meestal ook volgens dezelfde spellingsregel gaan? Dus: travelers, counselors, e.d.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens