Amerikaans vs. Brits: analyze vs. analyse

hulp op maat nodig? >>kijk hier

De Britse spellingregels zijn voor de Britten vrijwel onnavolgbaar en voor buitenlanders onbegrijpelijk. Het Engels bezit veel silent letters (denk aan de l in could, de t in listen, de gh in daughter of de p in psychology) en vaak worden gelijke klanken op verschillende manieren geschreven: de Engelsman schrijft colour en labour, maar pallor en terror. Het Amerikaans is consequenter.

De grote Amerikaanse lexicograaf Noah Webster besloot in het begin van de vorige eeuw tot een aantal drastische ingrepen. Zo werd colour tot color, theatre tot theater, defence tot defense, programme tot program en analyse tot analyze. Het Amerikaans is nu dus strenger. Het Brits staat vaak meer dan één spellingswijze toe. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende verschillen tussen de Britse en Amerikaanse schrijfwijze.

Nederlands Brits Engels Amerikaans Engels
analyseren analyse analyze
band tyre tire
bekwaam skilful skillful
cheque cheque check
door de mens gemaakt man-made manmade
catalogus catalogue catalog
kilometer kilometre kilometer
kleur colour color
procent per cent percent
reiziger traveller traveler
rond round around
vergunning licence license
vliegtuig aeroplane airplane

Veel voorkomende verschillen hebben betrekking op de verbuigingen van enkele veel voorkomende werkwoorden. De Britten schrijven dialled, dialling en travelled, travelling en de Amerikanen schrijven dialed, dialing en traveled, traveling.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens