De Franse taal

Naam: Français

Moedertaalsprekers: ca. 65 miljoen, voornamelijk in Frankrijk, Canada, Zwitserland, Luxemburg en België

Tweede-taalsprekers: ca. 50 miljoen

Officiële taal in: 29 landen; in veel Afrikaanse landen is het Frans de enige officiële taal.

Gesproken in: 54 landen en gebieden

Oorsprong: Indo-Europees » Italisch-Romaans » Italo-Westers» Gallo-Iberisch» Gallo-Romaans » O&¨l » Frans

Het modern Frans behoort tot de Oïl-talen; een tak van het Gallo-Romaans. Hoewel het Frans haar meeste verwanten heeft uitgeroeid, zijn er nog zo’n twintig over, meestal beschouwd als dialecten, waaronder het Bourgondisch en het Gascons.

Opmerkelijke variëteiten: o.a. Quebec Frans, Acadian French en Cajun.

Cajun of Cadien komt van Acadian/Acadien. Toen Acadia (het huidige New Brunswick/Nova Scotia/Prince Edward Island) in Engelse handen kwam, werden de inwoners van het gebied verjaagd. Velen trokken zich terug in de moerassen van Louisiana, wat achter hun rug om door de Fransen voor de Engelse overname aan de Spanjaarden was verkocht. Het Cajun kent vele invloeden, o.a. van het Creools, Engels en indianentalen.

Bijzonderheden:

  • Frans is in uitspraak fonetisch - een bepaalde klinkercombinatie of een diakritisch teken geeft automatisch een bepaalde klank. Qua schrijfwijze is het Frans moeilijker te voorspellen. Net als bij de Engelse Great Vowel Shift werd de Franse spelling niet aangepast toen de klanken veranderden.
  • Niet alleen zijn dus in de schrijfwijze veel tekens overgebleven die op een verloren uitspraak wijzen, om de Latijnse oorsprong van de taal zichtbaar te maken zijn met terugwerkende kracht letters toegevoegd waarvan de klank verdwenen waren zoals in het woord voor vinger: doigt. In het Oud Frans was dit doit. De G werd later toegevoegd in een poging dichter bij het Latijnse digitus te komen.

Schrift: Het Frans gebruikt het Latijnse alfabet met toegevoegde diakritische tekens, zoals het trema en de accenten.

Meer informatie: De Franse taal wordt op drie verschillende plekken gemonitord: in Frankrijk zelf, in Canada en in het Amerikaanse Louisiana, waar veel Franssprekenden wonen.

Klik hier voor informatie over de vertalingen van Frans Vertaalbureau The Language Lab.

Disclaimer
Voor bovenstaande informatie hebben wij uiteenlopende bronnen geraadpleegd. Wij hebben getracht een zo volledig mogelijke weergave en verantwoording van deze bronnen te geven. Sommige bronnen kunnen elkaar tegenspreken. Wij hebben geprobeerd zo nauwkeurig en gefundeerd mogelijk te werk te gaan.

¨

 

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Voor teksten van meer dan 10.000 woorden bieden we aantrekkelijke kwantumkortingen.

Uw contactgegevens