De Duitse taal

Naam: Deutsch

Moedertaalsprekers: ca. 100 miljoen

Tweede-taalsprekers: ongeveer 80 miljoen (28 miljoen volgens Ethnologue.com, zie toelichting bij het Engels)

Officiële taal in: 7 landen en officiële EU-taal

Erkende minderheidstaal in: 4 landen

Oorsprong: Indo-Europees » West-Germaans » Opper, Middel- en Nederduits » Duits, Nederlands, Luxemburgs.

Opmerkelijke variëteiten: In Duitsland zelf wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het Hoogduits en Laagduits. Andere opvallende afgeleiden zijn o.a. Hütterisch, Pennsylvaniadeitsch, Texasdeutsch (VS), Unserdeutsch (Papoea-Nieuw-Guinea), Kombuis-Duits (Namibië), en het Riograndenser Hunsrückisch: een 200 jaar oude Braziliaanse variant op een Rijnlands dialect met invloeden uit o.a. het Portugees, Talian (een Venetiaans dialect in Zuid Brazilië) en Plautdietsch. Voor de Eerste Wereldoorlog werd meer dan 6% van de basisschoolleerlingen in Amerika in het Duits onderwezen.

Schrift: De Fraktur – het Gotisch schrift – wordt na WOII vereenvoudigd tot het hedendaagse Latijnse schrift met als extra tekens de Ö, Ü, Ä en β.

Meer informatie: zie de site van de Rat für Rechtschreibung, de officiële instelling die de Duitse spelling bewaakt.

Klik hier voor informatie over de vertalingen van Duits Vertaalbureau The Language Lab.

Disclaimer
Voor bovenstaande informatie hebben wij uiteenlopende bronnen geraadpleegd. Wij hebben getracht een zo volledig mogelijke weergave en verantwoording van deze bronnen te geven. Sommige bronnen kunnen elkaar tegenspreken. Wij hebben geprobeerd zo nauwkeurig en gefundeerd mogelijk te werk te gaan.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Voor teksten van meer dan 10.000 woorden bieden we aantrekkelijke kwantumkortingen.

Je contactgegevens