Over taal en vertalen

Your Dictionary
De moeder van alle taalsites. De opvolger van het vroegere Web of online dictionaries. Een tot nederigheid stemmend aanbod aan online raadpleegbare vertaalwoordenboeken, begrippenlijsten, vakwoordenboeken, grammatica’s, naslagwerken, taalspellen, online translators, etc.. Dit is nou een van die sites die internet de moeite waard maken.

Languages of the world
Een uiterst informatieve site over de herkomst en verspreiding van talen over de wereld. Gegevens over meer dan 6000 talen en dialecten. Wist je bijvoorbeeld dat het Nederlands de 48e taal ter wereld is, naar aantal moedertaalsprekers gemeten?

Onze Taal
Een van de meest substantiële taalsites in het Nederlandse taalgebied. Een schitterend overzicht van veel voorkomende Nederlandse taalproblemen plus een zeer bruikbare verzameling van taallinks.

I love languages
Een uitgebreide en zorgvuldig onderhouden verzameling links naar honderden taalgerelateerde websites van taalinstituten, taalopleidingen, vertaalbureaus, etc.

Omniglot
Een bijzonder aardige site over de diverse soorten schrift die er in de wereld gebruikt worden.

VRT-Taal Taalkwesties
Biedt uitleg bij ongeveer 3200 verschillende taalkwesties, -fouten en twijfelgevallen. De site biedt ook toegang tot de Hedendaagse Van Dale en - na aanmelding - het Woordenboek der Nederlandse Taal.

Woordenlijst Nederlandse Taal
Het groene boekje online.

ANS online
De elektronische versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst: een zo volledig mogelijke beschrijving van de Nederlandse grammatica.

Taalmuseum
Een virtueel en interactief museum op het gebied van taal.

SOS: Signalering onjuist spatiegebruik
Amusante site over de meest gemaakte Nederlandse spelfout: het los schrijven van woorden die aaneengeschreven behoren te worden.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Voor teksten van meer dan 10.000 woorden bieden we aantrekkelijke kwantumkortingen.

Je contactgegevens