(zelfstandige) naamwoorden: telbare en niet-telbare

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Het Engels kent - net als het Nederlands - telbare en niet-telbare (zelfstandige) naamwoorden. U zegt niet snel: *een aarde, *een haat, *een informatie. Aarde, haat en informatie zijn dus voorbeelden van niet-telbare zelfstandige naamwoorden. U treft deze woorden meestal zonder onbepaald lidwoord en zelden in het meervoud. Hetzelfde geldt voor het Engels: *a soil, *a hatred of *an information zult u niet snel tegenkomen, en ook de meervouden hoort u waarschijnlijk nooit.

Toch is het niet uitgesloten dat u zo’n woord in specialistische context wel met een onbepaald lidwoord of in het meervoud tegenkomt, of dat u een zelfstandig naamwoord treft, dat in één van z’n betekenissen wel telbaar is en in een andere niet. De scheiding telbaar / niet-telbaar is dus niet volledig.

Niet alleen het gebruik van lidwoorden, maar ook het gebruik van woorden zoals few of less worden beïnvloed door de telbaarheid van een naamwoord. Bovendien moet het getal van het werkwoord (enkelvoud of meervoud) met het getal van het naamwoord overeenstemmen. Vandaar dat we hier de zelfstandige naamwoorden nog wat uitgebreider aan de orde laten komen.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens