de vele vertalingen van zo

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Een Amerikaanse hoogleraar op bezoek in Nederland vraagt wat zo! betekent. Op een sportdag van de kinderen had een moeder dit gezegd, terwijl ze de armen voldaan over elkaar sloeg en naar achteren leunde. Het had geklonken alsof er een zware taak was afgerond. Was het de bedoeling dat hierop gereageerd werd? En zo ja, hoe?

Misschien had een Britse of een Amerikaanse in een vergelijkbare situatie phew! gezegd. Dit is een van de vele vertalingen van het Nederlandse zo. Hieronder volgen er meer.
Onze oplossingen zijn overigens niet dwingend.

 • zo = op deze wijze

  Zo ben ik niet. I’m not like that.
  Hij houdt van hip hop en zo. He likes hip hop and that sort of thing.
  Het heeft zo moeten zijn. That is how / the way it had to be.
  Zo gaat dat nu eenmaal. That's the way the cookie crumbles.
  C’est la vie. Suchis life. / Life's like that.

  N.B. Vermijd het gebruik van *in this way voor ‘op deze wijze’

 • zo = ongeveer

  De reis duurt 5 uur of zo. The journey takes five hours or so.
  Hun hoofdkwartier zit in Breda of zo. Their headquarters are somewhere like Breda.
  Hij doet iets in kleurstoffen of zo. He’s in colourants or something.
 • zo = mate, hoeveelheid

  erg is het niet. It’s not (all) that bad.
  Het is niet zo eenvoudig als het eruit ziet. It’s not as simple as it looks.
  Er waren zo goed als geen mensen. There was hardly anyone.
  Deze vertaling is lang zo goed niet. This translation is not nearly as good.
  De film is zo goed als af. The film is just about finished.
  Het bedrijf is zo goed als bankroet. The company is as good as bankrupt. (neg.)
 • zo = op deze manier

  O, doe je dat ? Is that how it is done?
  Zo gaat het nu iedere keer. It's always like that. / That’s always the way.
  Hij meent het niet, hij doet maar zo. He’s not serious, he’s just pretending.
  Het is zo al erg genoeg. It's bad enough as it is.
  Laat het maar zo. Just leave it / leave it the way it is.
  Wil je het zo of zo? Do you want it this way or that (way)?
 • zo = zeer

  Dat was zo dom van je. That was so stupid of you.
  Ik hoop zo dat je snel beter bent. I do hope you’ll be better soon.
  Hij voelde zich niet zo best. He didn't feel so / too well.
 • zo = zo juist, zo direct

  Dat is zo gebeurd. It’ll only take a minute
  Mamma is zo terug. Mummy will be back in a minute / right back.
  Zojuist Just now, just a minute ago, just this minute
  Dat zie je zo. You can see that straight away.
 • varia

  en zo verder and so on / forth
  het zij zo so be it
  zo zijn kinderen nu eenmaal children are like that
  zo nu en dan every now and then
  zo snel mogelijk as soon as possible
  zo, zo well, well

Voor zo als vergelijking ikoon zie as / like

Voor zo in de betekenis van indien ikoon zie if

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens