does she know?

woordvolgorde: inversie en het gebruik van to do

hulp op maat nodig? >>kijk hier

De regels voor de Nederlandse woordvolgorde verschillen van de regels voor de Engelse. Hieronder vindt u een toelichting.

Woordvolgorde in het Nederlands

De omkering van woorden in een zin noemt men inversie. U kunt hierbij denken aan de omkering van onderwerp en persoonsvorm waarmee u van een stellende zin (Ze post een brief.) een vragende zin maakt (Post ze een brief?). In het Nederlands komt inversie zó vaak voor, dat sommigen de volgorde persoonsvorm, onderwerp, de rest als standaardwoordvolgorde beschouwen. Kijkt u eens naar onderstaande voorbeelden:

 • Ga je weg?
 • Wanneer ben je terug?
 • Zei je dat je eerder weg wilde?
 • Terwijl de kinderen sliepen, at ze snel een boterham.
 • Maar: Ze at snel een boterham, terwijl de kinderen sliepen.
 • Als jij de klant nog eens polst, loop ik de offerte door.
 • Maar: Ik loop de offerte door, als jij de klant nog eens polst.

Zoals u ziet, komt de volgorde persoonsvorm, onderwerp, de rest veelvuldig voor en speelt er voor het bepalen van de juiste volgorde meer dan alleen het gegeven of een zin stellend of vragend is. Voor hen die Nederlands als tweede taal leren vormt de woordvolgorde van het Nederlands dan ook vaak een probleem.

Woordvolgorde in het Engels

Het bepalen van de juiste woordvolgorde in het Engels lijkt aan minder regels gebonden dan in het Nederlands. Het Engels heeft echter een andere eigenaardigheid: inversie wordt mede bepaald door het soort werkwoord. De incorrecte zin *Takes she always the car to work? illustreert deze regel. Inversie zonder hulpwerkwoord kan niet. Bezit een zin geen hulpwerkwoord, dan moet er een gehaald worden. Dit gebeurt in de vorm van het modale hulpwerkwoord to do. De eerste twee voorbeeldzinnen hieronder bezitten een hulpwerkwoord (are en will). Inversie vormt dus geen probleem. Voor de derde en vierde zin is de steun van het modale hulpwerkwoord to do noodzakelijk. Dit mechanisme heet do-support.

Voorbeelden:

 • Are you leaving?
 • When will you be back?
 • Did you say you wanted to leave early?
 • Does she always take the car into work?

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens