you can always count on me

woordvolgorde: bijwoorden / bijwoordelijke bepalingen van tijd e.d.

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Er bestaan nogal wat verschillen tussen de woordvolgorde van het Nederlands en het Engels. Hieronder vindt u aangegeven waar in het Engels de bijwoorden van tijd, frequentie en graad komen te staan.

 • Bijwoorden die een tijd aangeven, staan vrijwel altijd aan het einde van een zin:
  I will answer that letter tomorrow.
 • Als de tijdsbepaling extra nadruk moet krijgen, kan deze ook vooraan de zin staan:
  Next week we will finally receive our order.
 • In een zin met een enkel werkwoord komt het bijwoord van frequentie of mate ervoor:
  I always buy my food at the Eurostore supermarket.
  I strongly suggest you listen to my advice.
 • Bij meer werkwoorden geldt: het bijwoord volgt op het eerste hulpwerkwoord:
  We can always make last-minute alterations.
  Conferences are often held in summer.
 • Het bijwoord volgt onmiddellijk op vervoegingen van to be:
  He’s always late.
  We are often disturbed by our neighbours.
 • Engels Nederlands
  He never called. Hij belde nooit.
  You can always count on me. Je kunt altijd op me rekenen.
  I have hardly seen anyone. Ik heb nauwelijks iemand gezien.

  U ziet hierboven veel overeenkomsten tussen de Engelse en de Nederlandse woordvolgorde, en ook een belangrijk verschil. In het Nederlands kan in een hoofdzin het bijwoord niet onmiddellijk op het onderwerp volgen: *Hij nooit belde. In een bijzin kan dit wel: Dat hij nooit belde was heel akelig voor haar.

 • Voor het effect volgens soms ook andere bijwoorden onmiddellijk op het onderwerp of het eerste hulpwerkwoord.

  Voorbeelden:
  He flatly denied the allegations.
  She could clearly see that he was lying.

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens