shall I call him or will you?

de toekomst: juist en onjuist gebruik van shall

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Shall is in eerste instantie bedoeld voor de eerste persoon (I, we) en wordt meestal gebruikt om voorstellen of suggesties te doen. Vandaar dat u shall vaak in vragen treft, zoals: Shall we meet next Thursday? Of: Shall I arrange your accommodation?

In gesproken taal klinkt shall, als er geen sprake van een vraag is, formeel of zelfs een beetje oubollig: I shall confirm the order by fax. Of: We shall order an investigation into this matter.

Shall is dan ook beter op z’n plaats in formele zakelijke teksten, vooral in contracten. Bijvoorbeeld: The employee shall be entitled to 21 days leave per calendar year. Of: The company shall complete the building work not later than 1 April 2002.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens