spelling: plural nouns

hulp op maat nodig? >>kijk hier

pijl naar rechts zie meervouden van zelfstandige naamwoorden

In het kort:

 • meervoud = meestal enkelvoud + -s
  laws, products, rounds
 • woorden op -x / -ss / -sh / -ch / -tch krijgen -es
  batches, branches
 • woorden op -f / -fe krijgen meestal -ves
  knives, shelves, lives
 • woorden op een medeklinker + -y krijgen -ies
  possibilities
 • woorden op -o krijgen meestal -es
  cargoes
 • samengestelde woorden kunnen vreemd doen
  passers-by, runners-up, cover-ups, stand-ins
 • woorden van buitenlandse komaf gedragen zich soms anders
  nuclei, theses, bacteria, graffiti

1. De spelling van meervouden

In het Engels krijgen de meeste zelfstandige naamwoorden in het meervoud een -s. Bijvoorbeeld:

article articles
bid bids
bill bills
degree fourteen degrees below zero
fee fees
law laws
product products
one round to go three rounds to go
spoonful two spoonfuls of medicine
sum large sums of money
truck trucks

etc.

Een zelfstandig naamwoord dat uitgaat op -s / -x / -ss / -sh / -ch / -tch krijgt in het meervoud -es. Hieronder staan enkele voorbeelden.

batch batches
box boxes
branch branches
bus buses
business businesses
catch catches
clutch clutches
dispatch dispatches
lash lashes
latch latches
lunch lunches
mistress mistresses
search searches
six sixes
speech speeches
switch switches
tax taxes
wish wishes

etc.

Een zelfstandig naamwoord dat uitgaat op -f or -fe kan in het meervoud een -s krijgen. Bijvoorbeeld:

roof roofs
safe safes

Maar meestal krijgen zelfstandige naamworden die uitgaan op -f of -fe in het meervoud -ves. Denk bijvoorbeeld aan:

calf calves
half halves
knife knives
leaf leaves
life lives
loaf loaves
scarf scarves
self selves
shelf shelves
thief thieves
wife wives
wolf wolves

Een zelfstandig naamwoord dat uitgaat op een medeklinker + y wordt -ies in het meervoud. Zoals:

ferry ferries
possibility possibilities

Een zelfstandig naamwoord dat uitgaat op een klinker + y krijgt alleen -s in het meervoud. Zoals o.a.:

delay delays
decoy decoys

Sommige zelfstandige naamwoorden op -o krijgen alleen een -s in het meervoud. Bijvoorbeeld:

piano pianos
photo photos
kilo kilos
radio radios
studio studios

De meeste zelfstandige naamwoorden op -o krijgen -es in het meervoud. Zoals o.a.:

cargo cargoes
domino dominoes
echo echoes
embargo embargoes
ghetto ghettoes
hero heroes
motto mottoes
potato potatoes
tomato tomatoes
tornado tornadoes
veto vetoes

Sommige meervouden zijn onregelmatig. Bijvoorbeeld:

child children
fish fish
foot feet
goose geese
man men
means means
mouse mice (behalve bij computermuizen, dan zegt u: mouses)
ox oxen
series series
sheep sheep
Swiss Swiss
tooth teeth
woman women
works works

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens