onregelmatige werkwoorden beginnend met een -s

hulp op maat nodig? >>kijk hier

saw sawed sawn zagen
say said said zeggen
see saw seen zien
seek sought sought zoeken
sell sold sold verkopen
send sent sent verzenden
set set set zetten, plaatsen
sew sewed sewed / sewn naaien
shake shook shaken schudden
shave shaved shaven / shaved scheren
shear sheared shorn / sheared scheren (schapen e.d.)
shed shed shed afwerpen
shine shone shone schijnen, glanzen
shoot shot shot schieten
show showed shown laten zien
shrink shrank shrunk krimpen
shut shut shut sluiten
sing sang sung zingen
sink sank sunk zinken
sit sat sat zitten
slay slew slain doden
sleep slept slept slapen
slide slid slid glijden
sling slung slung slingeren
slit slit slit snijden
smell smelt smelt ruiken
speak spoke spoken spreken
speed sped sped zich spoeden
spell spelled / spelt spelled / spelt spellen
spell spelt spelt spellen
spend spent spent uitgeven
spill spilled / spilt spilled / spilt verspillen
spin spun spun spinnen
split split split splijten
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt bederven
spread spread spread verspreiden
spring sprang sprung springen
stand stood stood staan
steal stole stolen stelen
stick stuck stuck steken
sting stung stung prikken
stink stank stunk stinken
stride strode strode grote stappen nemen
strike struck struck slaan, staken
strive strove striven streven
swear swore sworn zweren
sweat sweated / sweat sweated / sweat zweten
sweep swept swept vegen
swell swelled swollen zwellen
swim swam swum zwemmen
swing swung swung zwaaien

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens