near / nearby / next to

hulp op maat nodig? >>kijk hier

near nabij, vlak bij
nearby naburig
next to (daar)naast

Het vertalen van het begrip ‘bij’ gaat niet altijd vlekkeloos.

 • near geeft aan dat iets in de buurt is.
  Voorbeelden:
  We live near (niet ver van) the children’s school.
  Our office is situated conveniently near (in de buurt van) the motorway.
 • next to geeft de locatie als direct aangrenzend aan.
  Voorbeeld:
  Our office is situated conveniently next to (ligt naast, grenst aan) the railway station.
 • De grammaticale toepassing van nearby is beperkt: onmiddellijk voor of na een zelfstandig naamwoord, en alleen in combinatie met a, niet met the of my e.d.

  Voorbeelden:
  Wel: The vet lives in a nearby village
  Maar niet: The vet lives in *the nearby village.
  Wel: The vet lives in a village nearby.
  Maar niet: *in a park nearby my home.
 • Verder bestaat er de curieuze uitdrukking a near miss om aan te geven dat iets bijna raak was.

The next best thing was to….
De op één na beste oplossing was om…

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens