more than / less than / not as .. as

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Wanneer gebruikt u more than / less than en wanneer voegt u -er aan de stellende trap toe? Als een bijwoord meer dan twee lettergrepen lang is en er wordt impliciet of expliciet een vergelijking getrokken, krijgt het bijwoord in de stellende trap more / less ervoor en than erachter. Korte bijwoorden krijgen -er toegevoegd.

Voorbeelden:

  • Our Internet connection now works faster.
  • Presentations using graphics are more interesting than speeches.
  • This new colour printer gives brighter pictures than the old printer.

Bij vergelijking van twee zaken van gelijke orde, gebruikt u just as… as of not as … as.

Voorbeelden:

  • The problem is not as complicated as we had anticipated.
  • The report was just as detailed as we had expected.

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens