modals: hoe en wat

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Modals zijn een specifieke groep onvolledige hulpwerkwoorden. Het zijn hulpwerkwoorden die onvolledig worden vervoegd. Ze kennen bijvoorbeeld geen infinitief, zoals o.a. bij can het geval is, of ze hebben geen verleden tijd, zoals o.a. bij must, of ze hebben geen aparte uitgang voor de derde persoon enkelvoud, zoals o.a bij ought. Modals veranderen de betekenis van een zin, ze voegen informatie toe. Hieronder staat dezelfde zin met alleen een zelfstandig werkwoord (maintain) en met een modal (should).

They maintain the machinery regularly. Ze onderhouden de machines regelmatig.
They should maintain the machinery regularly. Ze zouden de machines regelmatig moeten onderhouden.

In welke werkwoordsvorm komen modals voor?

Hulpwerkwoorden - bijvoorbeeld het hulpwerkwoord van de voltooide tijd: to have - kunt u met een -ingvorm of een voltooid deelwoord tegen komen.Voor modals geldt echter dat ze altijd gevolgd worden door een infinitief zonder to. Bijvoorbeeld:

We can help you. We kunnen u helpen.
We may require collateral. We kunnen onderpand vereisen.
The defect could be due to metal fatigue. Het mankement zou door metaalmoeheid veroorzaakt kunnen zijn.

N.B. Het feit dat u in het derde voorbeeld het woord to aantreft, wil niet zeggen dat het modal alsnog door to + infinitief wordt gevolgd. In sommige uitdrukkingen maakt to deel uit van het modal:

  • have to
  • need to
  • is able to

Bijvoorbeeld:

  • I have to check the order.
  • We need to receive confirmation.
  • John is able to adapt to different circumstances.
moeten »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens